Πευκοδάσος Πόντζου


Αργοπεθαίνουν, και με ευθύνη των μελισσοκόμων (;), τα πευκοδάση στη νοτιοδυτική Λευκάδα…
Πευκοδάσος Πόντζου Αγίου Πέτρου«Πνιγμένο» στο πράσινο είναι το νησί μας. Προικίστηκε απλόχερα,
δεν μπορείς να πεις, ψεγάδι δεν βρίσκεις. Συνδυάζει απόλυτα αυτό
για το οποίο ακούμε συχνά-πυκνά να γίνεται λόγος σε σχέση με
τουριστικούς προορισμούς: το βουνό καιτη θάλασσα. Ένα πράσινο,
που ακουμπά, στο μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής και όπου το
περιβάλλον δεν είναι δομημένο, στη θάλασσα. Ιδιαίτερα στα δυτικά
του νησιού, όταν καβαλικεύει πολλές φορές απόκρημνες βουνο-
πλαγιές και γίνεται ένα με το γαλαζοπράσινο ή τουρκουάζ χρώμα
των νερών.
Αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του πράσινου αποτελούν στην ενδο-
χώρα ιδίως του νησιού μας τα κυπαρίσσια. Γι΄ αυτά και την επα-
πειλούμενη καταστροφή τους από την λεγόμενη ασθένεια του «έλ-
κους του κυπαρισσιού», που προκαλείται από τον μύκητα Seiridium
cardinale, είχαμε αναφερθεί πριν δυο και κάτι χρόνια στην εδώ
ανάρτησή μας. ∆εν είδαμε, δυστυχώς, να έχει γίνει κάτι. Αντίθετα
μάλιστα βλέπουμε κάθε φορά το φαινόμενο αυτό να παίρνει ανησυ-
χητικές διαστάσεις.
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτιτου λευκαδίτικου πράσινου αποτελούν
τα μικρότερα ή μεγαλύτερα πευκοδάση, που απαντά κανείς ιδιαίτε-
ρα στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού μας. Μόλις πρόσφατα είχαμε
ακούσει ότι καταστρέφεται το πευκοδάσος του «Πόντζου» στον
Άγιο Πέτρο και ότι κάτι θα πρέπει να γίνει.
Το είδαμε από μακρυά, το θεωρήσαμε λιγάκι υπερβολή να πούμε
την αλήθεια, συνηθισμένο θα είναι σκεφτήκαμε, γεράζουν και τα
δέντρα, κάποια άλλα αδύναμα αρρωσταίνουν, ζωντανοί οργανισμοί
είναι και αυτά, ξεραίνονται και πέφτουν. Βγαίνουν άλλα είπαμε από
μέσα μας, να μη δυσαρεστήσουμε το συνταξιδιώτη μας, το δάσος
ανανεώνεται.
Μόλις χθες όμως γίναμε αυτόπτες μάρτυρες εκ του σύνεγγυς του
ίδιου φαινομένου, ευρισκόμενοι καθ΄ οδόν για το Αθάνι. Αρκετά
ξεραμένα πεύκα σαν να είναι καμμένα, μαυρισμένα και ατροφικά,
πολλά κιτρινισμένα και αραιωμένα από κλαδιά στην κόμη, επικα-
λυμμένα στους κορμούς καιτους κλώνους από ένα άσπρο σαν μπα-
μπάκι χνούδι.
Από εκεί πήρε και η αρρώστια το όνομά της Bαμβακίαση των πεύ-
κων λέγεται, δεν απαντάται φυσικά μόνο στη Λευκάδα, το διαδίκτυο
βρίθει δημοσιεύσεων και σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τα δημο-
σιεύματα αυτά, έχουν βάλλειτο χεράκιτους και οι μελισσοκόμοι…
Εδώνα σημειώσουμε ότι πιο χαμηλά θα απαντήσει κανείς, όλως πα-
ραδόξως, υγιέστατους εκπροσώπους του είδους αυτού. Χαίρεσαι
να τα βλέπεις τα πευκόδεντρα, με το ανοιχτό πράσινο χρώμα τους
καιτους παράξενους, από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην
περιοχή -καλομελέτα κι έρχονται μέσω «fast track» οι ανεμογεννή-
τριες-, σχηματισμούς των κλώνων τους.
∆εν θα επεκταθούμε πολύ, για την αρρώστια, όλα λίγο πολύ τα άρ-
θρα το ίδιο λένε, θα βασιστούμε σε μια δημοσίευση, το 2006 ακόμη,
στην «Καθημερινή», των Πάνου Πετράκη (εντομολόγος στο Iνστι-
τούτο Mεσογειακών ∆ασικών Oικοσυστημάτων του Eθνικού Iδρύ-
ματος Aγροτικών Eρευνών), Bασιλείου Pούσση και Kωνσταντίνου
Bάγια (αναπληρωτές καθηγητές του Tμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Aθηνών).
Η βαμβακίαση λοιπόν των πεύκων είναι μια ασθένεια που οφείλεται
στο κοκκοειδές έντομο Marchalina hellenica (ελληνική μαρσαλί-
να). Το έντομο αυτό ζει στα πεύκα, από τα οποία τρέφεται απο-
μυζώντας τους χυμούς του. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν
αποτελεί απειλή για τα δέντρα.
Έλα όμως που από την όλη διαδικασία τα πεύκα βγάζουν στην επι-
φάνεια του κορμού τους ένα ζαχαρώδες υγρό το οποίο το μαζεύ-
ουν οι μέλισσες, από όπου γίνεταιτο πευκόμελο, που ωφελείτους
μελισσοκόμους! Έτσι λοιπόν την τελευταία δεκαετία, επιδοτήθηκε
από το B΄ KΠΣ η διάδοση του εντόμου στην Eλλάδα και η εισαγωγή
του σε περιοχές που δεν είχε ακόμα εξαπλωθεί παρά το γεγονός
ότι γειτονικές χώρες, όπως η Iταλία, είχαν ήδη θεσπίσει νόμους
σχετικά με την υποχρεωτική καταπολέμηση του εντόμου το οποίο
καταστρέφει το πεύκο απομυζώντας τον χυμό του. Σύμφωνα με το


προαναφερόμενο άρθρο «οι Έλληνες μελισσοκόμοι υποστήριξαν
στις πολιτικές αρχές ότι υπάρχει μια υποθετική σχέση αμοιβαιότη-
τας ανάμεσα στο πεύκο-ξενιστή και το έντομο». Έτσι, «η διάδοση
του εντόμου έγινε κατά παράβαση όλων των αρχών της εντομολογί-
ας καιτης εν γένει βιολογικής επιστήμης, ενώ στην απόφαση περί
επιδοτήσεως φαίνεται ότι βάρυνε ο αριθμός των μελισσοκόμων, η
παραγωγή μελιού και η αξία των εξαγωγών μελιού σε αντίθεση με
την απώλεια βιομάζας, τη διαφάνεια της κόμης καιτα νεκρά πεύκα
που έχουν παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές της νότιας Eλλάδας».
Καιτι γίνεταιτώρα, θα ρωτήσει κάποιος. Φαύλος κύκλος! ∆ιαβάζου-
με στην Βικιπαίδεια:
«Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η πολιτεία να ευαισθητο-
ποιείται από την καταστροφή των πεύκων, επιδοτώντας έρευνες με
αντικείμενο την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αρχικά οι έρευνες
προσανατολίζονταν στον ψεκασμό των πεύκων, αλλά κάτι τέτοιο
φαίνεται πως είναι επιβλαβές για την χλωρίδα, την πανίδα και το
κυριότερο για τον άνθρωπο. Τώρα οι έρευνες προσανατολίζονται
κυρίως σε φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης του εντόμου με χρή-
ση των φυσικών εχθρών του (θηρευτές-έντομα και πουλιά). Τρόπο
αντιμετώπισης αποτελεί επίσης και η πλύση των δέντρων με νερό
αλλά κάτι τέτοιο περιορίζεται σε αστικές/εύκολα προσβάσιμες πε-
ριοχές.»
∆εν ξέρω αν έγινε κάτι ή αν είναι προγραμματισμένο να γίνει κάτι
από τον δικό μας ∆ήμο. Με τη λίγη όμως ως τώρα εμπειρία που
έχουμε, ο ∆ήμος επικαλούμενος έλλειψη κονδυλίων και τα συνη-
θισμένα μπλα, μπλα, μπλα… πολύ αμφιβάλλουμε αν πρόκειται να
κάνει κάτι. Πολλοί είναι πάντως οι ∆ήμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα
που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν σήμερα την αρρώστια αυτή
των πεύκων αποφεύγοντας όμως τον ψεκασμό με τοξικά εντομο-
κτόνα (όπως π.χ. το Insegar). Kαταφεύγουν, όπως διαβάσαμε, σε
άλλους τρόπους ήπιας αντιμετώπισης του προβλήματος όπως π.χ.:
Πλύσιμο των πεύκων με νερό υπό πίεση – χρήση αιθέριων ελαίων
που δρουν ως εντομοαπωθητικά – ψεκασμό υπό πίεση με διάλυμα
πράσινου σαπουνιού – χρήση ωφέλιμων εντόμων που είναι εχθροί
της μαρσαλίνας – ψεκασμός με λιγότερο τοξικά και εγκεκριμένα
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκευάσματα
όπως: ΧΕΛΛΟΝΑ της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, TRIONA της εται-
ρείας BASF AGRO ΕΛΛΑΣ, ADMIRAL της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ
ΑΕ, SAVONA της εταιρείας Χαραντώνη κ.ά.
Κλείνοντας, τέλος, να αναφέρουμε ότι οι μελισσοκόμοι από την
πλευρά τους ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότιτο έντομο Marchalina
hellenica υπήρχε στην Ελλάδα από την αρχαιότητα ακόμα χωρίς
όμως να προκαλεί καμία ζημιά στα πεύκα, όπως λένε. Να συμπλη-
ρώσουμε μόνο από τη δική μας πλευρά ότι τότε δεν επιδοτούνταν
φυσικά… και η διάδοση του εντόμου.
Μη γνωρίζοντας όμως την ευρύτητα της διάδοσης κατ΄ αυτό τον
τρόπο του εντόμου στον τόπο μας και δη στις κατ΄ εξοχήν μελισ-
σοπαραγωγικές περιοχές του νησιού μας, όπου και εντοπίζεται
έντονα σήμερα το πρόβλημα, βάζουμε σε κάθε περίπτωση το ερω-
τηματικό στον τίτλο της ανάρτησης…
Σημείωση: Οι δυο φωτογραφίες είναι από το πευκοδάσος του «Πό-
ντζου» στον Άγιο Πέτρο.
Η Βιολέττα Σάντα λέει:
Ταξιδεύοντας στο νησί μας, όσο συχνά κι αν σταματήσεις κοντά σε
πευκόφυτες περιοχές, όσα «καρβουνιασμένα» πεύκα κι αν αντικρί-
σεις, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις το μέγεθος του προβλή-
ματος.
Θα ήθελα να καταθέσω μια μαρτυρία. Σε πρόσφατο ταξίδι μας στον
ΆγιοΠέτρο, ευρισκόμενοι στον επαρχιακό δρόμο και έχοντας μπρο-
στά μας το πευκοδάσος του χωριού – τα πεύκα εκεί αντιμετωπίζουν
το ίδιο πρόβλημα ίσως και σε μεγαλύτερη έκταση – ο κύριος Αντύ-
πας γνώστης της περιοχής μας δήλωσε: «Η δεντροφύτευση αυτής
της περιοχής έγινε στην δεκαετία του ’50 με σκοπό να ανακόψει
τις πλημμύρες που καταστρέφανε τις καλλιέργειες στον κάμπο της
Βασιλικής. Αν τα πεύκα καταστραφούν θα είναι «τσουνάμι» για την
Βασιλική. Τώρα πια δεν θα καταστραφούν οι καλλιέργειες, αλλά
ολόκληρη η τουριστική υποδομή της περιοχής».
Ο Νικόλαος Καββαδάς λέει:
Η βαμβακίαση των πεύκων είναι παλιά αρχαία υπόθεση ο θάνατος
όμως των Πεύκων είναι υπόθεση της τελευταίας πενταετίας. Ως
μελισσοκόμος είμαι εναντίον του εμβολιασμού των πεύκων που
ισχυε με κρατική ενίσχυση μάλιστα μέχρι πριν λίγα χρόνια επειδή
πιέζουμε τη φύση στα Ακρα.
∆εν ξέρω αν φταίει ο υπερπληθυσμός του εντόμου Εργάτης που
αναπτύχθηκε από την επίσημη πολιτεία ηθελημένα αφού το πευ-
κόμελο είναι το 60% της Ελληνικής παραγωγής σίγουρα όμως η
Λευκάδα και ειδικά το Αθάνι δεν βγάζει μέλι πεύκου αφού δεν δίνει
παρόλο που υπάρχει βαμβακάδα μελίττωμα άρα οι μελισσοκόμοι
δεν έχουν όφελος από τον εμβολισμό και μάλλον άδικα μας κατηγο-
ρείται. Το ενδιαφέρον όμως για μένα είναι πως πεθαίνουν τα πεύκα


και έχουμε στρέψειτη προσοχή μας σε λάθος κατεύθυνση, επειδή
ο εμβολιασμός έχει σταματήσει εδώ και περίπου δέκα χρόνια ενώ
ο θάνατος των πεύκων εμφανίστηκε έντονα εδώ και μια πενταετία.
Οι ερευνητές της μελισσοκομίας που παρακολουθώ ισχυρίζονται
ότι παρόλο που βαμβακάδα συμβάλει δεν είναι ο κύριο αίτιος για το
κακό που συμβαίνει και πρέπει να το ψάξουμε βαθύτερα το θέμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σας προτείνω να δείτε στο ιστολό-
γιο μου το άρθρο μου με αφορμή το δικό σας. http://idiston.blogspot.
gr/
Ο Απόστολος Αντύπας λέει:
Ο Πόντζος έχειτη δική του ιστορία.
Έχει θύματα. Το 1944 μετά τη μάχη του ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ με τους Γερ-
μανοτσολιάδες στο Λαϊνάκι, Κατσαπλιάδες και παρακρατικούς της
∆εξιάς, όπως τους αποκαλεί ο Νομάρχης Μανουσόπουλος του
1947-1949 στη Λευκάδα, που είχαν κάνει εγκλήματα και κυκλοφο-
ρούσαν ελεύθεροι, στο βιβλίο του «Μαρτυρίες και Γεγονότα». Ένας
δάσκαλος αντάρτης του ΕΛΛΑΣ ονόματι Κονιδάρης από τους Τσου-
καλάδες ήρθε στο χωριό με την πεποίθηση ότι θα γλυτώσει από τον
ευεργέτη του. Αλλά αυτός τον σκότωσε. Η ιστορία έχει ως εξής.
Με την Ιταλική Κατοχή στη Λευκάδα, ο δάσκαλος ήταν φυλακισμέ-
νος για την αντιστασιακή του δράση και έμεινε στο ίδιο κελί με τον
ποινικό κατάδικο Γεώργιο Πατρίκιο (Βαλάμη) από τον Άγιο Πέτρο.
Που είχε σκοτώσειτη γυναίκα του αφήνοντας ορφανά έξι παιδιά για
την καρδιά μιας πιτσιρίκας. Και είχε γκαστρώσει και μία άλλη που
πνίγηκε στον Περιστεριά στην Πόντη. Ήταν τότε αγροφύλακας. Τον
δάσκαλο τον πήγανε στο γραφείο της Κοινότητας και του έκαναν
τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού. Κατάμαυρο στο ξύλο. Του πήραν,
το κομπολόι και ότι είχε. Πήγε ο αείμνηστος Σωκράτης Ρομποτής
ή Ζαχαράτος και τους είπε να τον αφήσουν. Αυτοί όμως υποχρέω-
σαν χωριανό καιτον πήγε στην πλάτη του στον Πόντζο, μαζί με τον
Πατρίκιο, ο οποίος τον σκότωσε. Πριν τον σκοτώσειτου είπε: «Εσύ
ρε Γιώργο θα με σκοτώσεις που σε τάϊζα στην φυλακή;» Αυτά τα
γράφει στο βιβλίο της η ΣμύρνηΜαραγκού «ΗΛευκάδα στη δίνη του
Εμφυλίου» και φυσικά τα ομολογούν οι χωριανοί. Ο Πατρίκιος σκο-
τώθηκε μαζί με τους πέντε στην Οδηγήτρια, πριν την Χώρα. Τους
σκότωσε ο Παπάρας καπετάνιος του ΕΛΛΑΣ. Αυτό μου αποκάλυψε
η Καπετάνισσα Τζαβέλαινα πριν φύγει από τη ζωή.
Τη δεκαετία του ’50 άρχισε η δενδροφύτευση στον Πόντζο. Είναι
περίπου 400 με 500 στρέμματα. Ξεκινά από τον περιφερειακό
δρόμο και φτάνει μέχριτο ποτάμιτου Ρουπακιά, τον Μαραθιά. Εκεί
στον Πόντζο στα Λαγκάδια είχε βάραγκες με νερό το καλοκαίρι. Οι
γυναίκες έβαζαν το λινάρι για μούσκεμα κατόπιν το μαγγάνιζαν, το
έγνεθαν καιτο πήγαιναν στον αργαλειό για ρούχα. Το 1950 μια ομά-
δα πήγε να ποτίσειτα πεύκα που τα είχαν πρόσφατα φυτεύσει. Εκεί
ήταν ξεχασμένη μια χειροβομβίδα. Την πάτησε ο νεαρός χωριανός
μας Γρηγόρης Ψωμάς (Φραγκιός). ∆ίχως να την δει εξερράγη και
τον τραυμάτισε βαριά, τον τύφλωσε. Ήταν ένας ωραίος νέος, νιό-
παντρος καιτραγουδιστής. Έβγαλε μια καλή οικογένεια. Ομπάρμπα
Γρηγόρης έχει φύγει από τη ζωή. ∆ούλευε τυφλός όλα του τα χρό-
νια. Κάνοντας όλες τις δουλειές. Προκαλώντας τον θαυμασμό και
την αγάπη όλων των χωριανών του. Η εγγόνα του η ΑντιγόνηΨωμά,
υπήρξε αντιδήμαρχος του δήμου Απολλωνίων και είναι σήμερα σύμ-
βουλος του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας. Αυτή είναι η ιστορία
του Πόντζου, βαμμένη με αίμα. Οι τοπικοί άρχοντες του χωριού
έχουν κάνει αναφορές στους αρμόδιους για το Πευκοδάσος, αλλά
βοή βοώντως εν τη ερήμω.
Όταν το δάσος θα τελειώσει από τις αρρώστιες, θα τελειώσουν και
οι επιχειρηματίες της Πόντης Βασιλικής, που ποιούν την Νήσαν και
μόνο η αρπακτή τους ενδιαφέρει και η κονόμα. Θα είναι ένα τσου-
νάμι που θα τα καταστρέψει όλα. Και πάλι όπως πάντα ο ελληνικός
λαός θα την πληρώσει.
Αντύπας Απόστολος
Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΚΑ ΝΕΑ


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ 38ος
 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 133 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013 -


Το Οθωμανικό Υδραγωγείο της Αγίας Μαύρας [Α΄+ B ΜΕΡΟΣ]


Το Οθωμανικό Υδραγωγείο της Αγίας Μαύρας  [Α΄ΜΕΡΟΣ] 

ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ

Του Δημήτρη Σπ. Τσερέ
φιλολόγου
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Όταν διέρχεται κάποιος από το δρόμο που οδηγεί από τον Πόντε στο Κάστρο, τις μέρες που η στάθμη των νερών είναι χαμηλή, βλέπει στ’ αριστερά του, μέσα στη λιμνοθάλασσα, μια σειρά βυθισμένων ερειπίων που ξεκινάει από το ύψος περίπου του Πόντε και σε πλήρως ευθεία γραμμή καταλήγει εκατόν πενήντα περίπου μέτρα βορειότερα της σύγχρονης κινητής Γέφυρας (ή: αριστερά εκείνου που βγαίνει από το νησί), εκεί που βρίσκεται «το σπίτι του Καλκάνη». Οι βυθισμένες αυτές πέτρες είναι προσφιλές αναπαυτήριο αλλά και ορμητήριο των γλάρων. Τι είναι οι πέτρες αυτές; Είναι τα υπολείμματα του oθωμανικού υδραγωγείου της Αγίας Μαύρας.
DSCN28941
Το υδραγωγείο αυτό κατασκευάστηκε1 τον 16ο αιώνα για να υδρεύσει την πόλη της Αγίας Μαύρας (η οποία βρισκόταν μέσα στο Κάστρο μέχρι το 1684, οπότε οι νέοι κυρίαρχοι της Λευκάδας, οι Βενετοί, τη μετέφεραν στη θέση που βρίσκεται σήμερα) και το δυτικό του πόλισμα, το «μπόργο» της Αγίας Μαύρας, τη λεγόμενη «Χώρα»2, που βρισκόταν εκεί που, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται σήμερα «το σπίτι του Καλκάνη». Το μήκος του από τη Μεγάλη Βρύση ως στην Αγία Μαύρα ήταν περίπου 3 χιλιόμετρα. Ήταν για την εποχή του ένα «έργο ιδιοφυΐας», όπως γράφει, στις αρχές του 19ου αι., ο γάλλος περιηγητής F. Pouqueville.
Ξεκινούσε από την (και σήμερα ονομαζόμενη) Μεγάλη Βρύση, ένα χιλιόμετρο περίπου νότια της σημερινής πόλης, περνούσε μέσα από την Αμαξική κατά μήκος του δρόμου, εκεί που περνάει το σημερινό παζάρι. Κατά μήκος αυτού του δρόμου οι Τούρκοι κατασκεύασαν 5 βρύσες, τελευταία των οποίων ήταν η «Κάτω βρύση», που σώζεται ακόμα – όχι βέβαια στην αρχική της μορφή. Σημειωτέον: Στη θέση της σημερινής πόλης είχε πιθανότατα σχηματισθεί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1479-1684) ο μικροσυνοικισμός της Αμαξικής: στη συνοικία του «Πουλιού» κατοικούσαν χριστιανοί και στο υπόλοιπο μέρος λίγοι Τούρκοι αγάδες που είχαν εκεί αγροικίες.
Η πρώτη καμάρα του υδραγωγείου πρέπει να ήταν κάπου κοντά στην Κάτω Βρύση (στις εσκαφές για το σύστημα αποχέτευσης κατά τη δεκαετία του ’80 βρέθηκαν κατάλοιπα της στο σημείο αυτό). Την εποχή που κατασκευάστηκε το υδραγωγείο, αλλά και αρκετά αργότερα, η θάλασσα έφτανε μέχρι αυτό το σημείο. Από εκεί ακολουθούσε την πορεία της σημερινής οδού Δαίλπφερδ, περνούσε μπροστά από το σημερινό «Κάρμα» και συνέχιζε «καρφί» μέσα στη λιμνοθάλασσα μέχρι τη Χώρα.
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας, κατά μήκος και πλάτος του υπό κατασκευήν έργου, μπήκε μια στρώση ως σταθερή θεμελίωση. Η κοιτόστρωση αυτή αποτελούνταν από αργολίθους, κροκάλες και από τμήματα άλλων επεξεργασμένων λίθων, το σύνολο των οποίων ενισχυόταν με κονίαμα από σβησμένο ασβέστη, άμμο και ηφαιστειακή τέφρα, δηλαδή από το μείγμα το καλούμενο «μπορτσολάνα» ή, κατ’ άλλους «μποτζαλάνα». Είναι αυτονόητο ότι η κοιτόστρωση αυτή δεν είχε το ίδιο πάχος παντού: ήταν πιο «παχιά» εκεί που ο βυθός έχει κοιλώματα και πιο λεπτή ή μηδενική εκεί που το βάθος της λιμνοθάλασσας το επέτρεπε. Η «παχιά» κοιτόστρωση αποτυπώνεται στο Σχέδιο 1 με τις ενδείξεις δ-δ. Η πιο λεπτή κοιτόστρωση αποτυπώνεται στο Σχέδιο 1 με τις ενδείξεις στ-στ και η τμηματική (: αλλού λεπτή, αλλού μηδενική) με τις ενδείξεις ε-ε μόνο στο σημείο όπου θα «πατούσε» η πρώτη σειρά των λιθοπλίνθων, οι οποίοι και θα αποτελούσαν την βάση των πεσσών του Υδραγωγείου.
σχεδιο_1
ΣΧΕΔΙΟ 1: Σχεδιαστική αποκατάσταση των υφιστάμενων βάσεων του υδραγωγείου
Πάνω στη στρώση αυτή οι μαστόροι τοποθέτησαν εγκάρσια ορθογώνιους πελεκημένους ογκόλιθους (λιθόπλινθους από το κάστρο της αρχαίας Νηρίκου και μάλιστα από το ανοικοδομημένο στα Ελληνιστικά-Ρωμαϊκά χρόνια μέρος του τείχους. Όπως φαίνεται στο Σχέδιο 2, τα τμήματα των λινθοπλίνθων, που θα «πατούσαν» στις κοιτοστρώσεις, δεν είχαν όλα την ίδια μορφοποίηση ούτε τις ίδιες διαστάσεις. Άλλα είχαν μόνο τους ακραίους λινθοπλίθους και το ενδιάμεσο κενό γεμάτο από κτιστό υλικό (Σχέδιο 2: α), άλλα αποτελούνταν από ενιαίο σύνολο λινθοπλίνθων σε διάταξη γράμματος Ε (Σχέδιο 2: β) και άλλων η επιφάνεια συναποτελούνταν από τρεις λινθοπλίνθους που σχημάτιζαν το γράμμα Π (Σχέδιο 2: γ).
σχεδιο2
ΣΧΕΔΙΟ 2: Σχεδιαστική αποκατάσταση των υφιστάμενων βάσεων του υδραγωγείου
Σήμερα αρκετοί των λινθοπλίνθων λείπουν και έχει απομείνει μόνο η κοιτόστρωση, ενώ στις κοιτοστρώσεις, όπου η επιθαλάσσια βάση των πεσσών ανήκει στον τύπο (α), άλλες έχουν μόνο τον ένα λιθόπλινθο και άλλες φέρουν και τους δυο, εκ των οποίων ο ένας έχει μετακινηθεί ή μετακυλίσει στο πλάϊ συνεπεία των σεισμών ή της καθίζησης των κοιτοστρώσεων.
Πόσοι όμως λιθόπλινθοι υπήρχαν μέχρι την απαρχή της καμάρας; Εάν δεχτούμε τα 3 μέτρα ως ύψος της καμάρας, από τη βάση της κοιτόστρωσης, τότε με βάση τα πάχη των συνήθων λινθοπλίνθων (από 0,60-0,70 μ.) στο διάστημα αυτό χωρούσαν 3 τεμάχια, όπως εμφαίνεται στην όψη που αποτυπώνει το Σχέδιο 3.
σχεδιο3
ΣΧΕΔΙΟ 3: Πιθανή όψη του υδραγωγείου
Ύστερα σύνδεσαν τον τρίτο επάνω λιθόπλινθο με τον επόμενό του με τόξο, όπως δείχνει το Σχέδιο 3. Το τόξο αυτό («καμάρα») ήταν κτιστό, όπως δείχνει το Σχέδιο 3. Οι «καμάρες» του υδραγωγείου ήταν 360. Πάνω σ’ αυτές τις «καμάρες» στρώθηκε ένας δρόμος για απ’ ευθείας επικοινωνία του Κάστρου και της Χώρας με την Αμαξική, μήκους ενός (1) χιλιομέτρου, στενός περί το 1,30 μέτρα (όσο περίπου και το πλάτος των υποκείμενων λιθόπλιθων), πλατύτερος κοντά στη μέση, και δύσβατος.
Σε δυο σημεία οι καμάρες ήταν πλατύτερες για να επιτρέπουν το πέρασμα των μονόξυλων από το ένα μέρος της λιμνοθάλασσας στο άλλο3. Η δική μας αυτοψία επιβεβαίωσε την εξ αυτοψίας μαρτυρία του Π. Ροντογιάννη και τις παλιές περιγραφές για το σημείο αυτό. Στην ίδια απόσταση του νεότερου δρόμου (του πριν από το 1960) και για τον ίδιο λόγο (αλλά κυρίως, νομίζω, για την «κυκλοφορία» των ψαριών από το ιβάρι της Laguna στο ιβάρι του Αβλαίμονα και αντίστροφα) είχαν αφεθεί 5 καμάρες και εξ αυτού το σημείο αυτό λεγόταν «Πέντε καμάρες».
Πάνω από το δρόμο αυτό με τις 360 «καμάρες» περνούσαν οι πήλινοι αγωγοί («χασνάδες») που μετέφεραν το νερό. Πού ακριβώς όμως ήταν τοποθετημένος ο υδραγωγός; Δύο είναι οι πιθανές θέσεις: η πρώτη να είναι εντοιχισμένος (όπως στο πεδινό διάστημα της πόλης), να «πατά» δηλαδή στο άνω επίπεδο του υδραγωγείου και η δεύτερη να ήταν πλήρως εντοιχισμένος μέσα στο σώμα της φέρουσας τοιχοποιϊας. Πιο πιθανή είναι η πρώτη, διότι σε περίπτωση διαρραγής του, θα επισκευαζόταν πιο εύκολα αν βρισκόταν στη θέση αυτή.
Στο επάνω μέρος του υδραγωγού κατά ορισμένα διαστήματα ανοιγόταν μια οπή (Οι οπές αυτές στην έκθεση του Πίνι, που θα δούμε στο Β΄ Μέρος του παρόντος, ονομάζονται fori). Πάνω σε κάθε οπή εφαρμοζόταν (χωρίς να αφήνει κανένα κενό) ένας αεραγωγός (θα λέγαμε κάτι σαν μικρή και λεπτή καμινάδα), ο οποίος στην κορυφή είχε ένα «καπάκι» (όπως ο σημερινές καμινάδες) για να μην πέφτουν διάφορα υλικά εντός του και καταλήγουν στον υδραγωγό (Αυτοί οι αεραγωγοί στην έκθεση του Πίνι ονομάζονται spiragli. Το σύστημα αυτό των fori και spiragli (αποτυπώνεται στο Σχέδιο 3) εξασφάλιζε την ομαλή ροή του νερού εντός του υδραγωγού: ο αέρας, που εγκλωβιζόταν μέσα στον υδραγωγό και, φυσικά, εμπόδιζε την κυκλοφορία του νερού, μέσω των fori περνούσε στα spiragli, ανέβαινε στην κορυφή τους και αποβαλλόταν στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα των fori και spiragli ήταν εγκατεστημένο στη βόρεια πλευρά του υδραγωγείου, όπως φαίνεται και στο Σχέδιο 3 και όπως μας το δείχνουν πολύ καθαρά παλιά χαρακτικά της εποχής, τα οποία μας δίνουν μια σαφή εικόνα συνολικά του υδραγωγείου και τα οποία θα παραθέσουμε στο Β΄ Μέρος του παρόντος.
Γ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στην τοπική παράδοση (την οποία κατέγραψε πρώτος ο Φλωρεντινός γιατρός και λόγιος Alessandro Ρini (1653-1717), για να την επαναλάβουν και άλλοι ταξιδιώτες και οι συμπατριώτες μας ιστορικοί, με εξαίρεση τον Π. Ροντογιάννη), το υδραγωγείο κατασκευάστηκε στα χρόνια της βασιλείας του σουλτάνου Βαγιαζίτ Β΄(1481-1512). Σύμφωνα μ’ αυτήν ο σουλτάνος είχε αναθέσει έναντι εκατό χιλιάδων τσεκινίων την εκτέλεση του έργου σε ένα μη κατονομαζόμενο τεχνίτη, ό οποίος, όταν αποπερατώθηκε το έργο, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ένα περίσσευμα τριάντα χιλιάδων τσεκινίων με «ανταμοιβή» να του κοπεί με εντολή τού σουλτάνου το κεφάλι, διότι δεν δαπάνησε όλο το ποσό, που είχε διατεθεί για το έργο αυτό. Η παράδοση διαιωνίστηκε στην τοπική ιστοριογραφία και συνεχίζεται ακόμα να διαιωνίζεται ως τις μέρες μας, παρά το γεγονός ότι ο Π. Ροντογιάννης σε διαδοχικά δημοσιεύματά του4 (1965, 1980, 1988) αξιοποίησε μία έγκυρη μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία το έργο δεν κατασκευάστηκε κατά τά έτη της βασιλείας του Βαγιαζίτ Β΄ αλλά το έτος 1564, επί σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄του Μεγαλοπρεπούς (1520-1566).
O Ροντογιάννης στηρίχτηκε σε μία βραχύλογη και γενική πληροφορία: Τον τίτλο της περίληψης μιας σουλτανικής διαταγής που απευθύνονταν στους καδήδες της Αγίας Μαύρας και του Αγγελόκαστρου (Σημειωτέον: η περιοχή από το Αγγελόκαστρο μέχρι και τη Λευκάδα αποτελούσε μια διοικητική ενότητα) και αναφερόταν στη μεταφορά τού νερού. Τώρα διαθέτουμε ολόκληρη την εκτεταμένη περίληψη τής διαταγής αυτής, που χρονολογείται 24 Οκτωβρίου 1564 και μας πληροφορεί ότι η εκτέλεση του έργου είχε ανατεθεί στον αρχιτέκτονα (mi’mar) Κώστα, που τον ξαναβρίσκουμε λίγο αργότερα (1574) να εργάζεται στην αναμόρφωση τού Κάστρου της Αγίας Μαύρας – άρα δεν αποκεφαλίστηκε5, παρά τα θρυλλούμενα της τοπικής παράδοσης! Τελειώνοντας το έργο (1564) αυτός ο Κώστας, για τον οποίο δεν ξέρουμε άλλο τίποτε, έστειλε στην Πύλη μια έκθεση6 από την οποία συμπεραίνουμε τα εξής:
Το υδραγωγείο έφερνε το νερό στο «βαρόσι» (=προάστιο), που υπήρχε δυτικά τού Κάστρου, δηλαδή στη Χώρα, και συγκοινωνούσε μαζί του με γέφυρα. Κοντά, και όχι μέσα στο Κάστρο, είχε τοποθετηθεί ένα «υδροζύγιο» (terazυ), δηλαδή ένα υδραυλικό μηχάνημα που χρησιμεύει για να διατηρεί το νερό τη δύναμη, με την οποία ρέει στα διάφορα μέρη της πόλης. Μια μόνη βρύση είχε φτιαχτεί μπροστά στη γέφυρα, που συνέδεε τη Χώρα με το Κάστρο, αλλά ο βοεβόδας του καζά ζήτησε να γίνει και άλλη στο προάστιο, πράγμα που σημαίνει ότι η πρώτη θα ήταν στην άκρη της γέφυρας προς την πλευρά του Κάστρου και όχι του προαστίου της Χώρας. Τον Οκτώβρη τού 1564 το έργο είχε ήδη αποπερατωθεί προφανώς. Το προάστιο αριθμούσε 200 hane (=σπίτια), είχε δηλαδή έναν πληθυσμό που έφτανε τις 1.000 περίπου ψυχές το λιγότερο, αν υπολογίσουμε ότι μια οικογένεια είχε γύρω στα 4 ή 5 άτομα.
Άλλες πληροφορίες δεν υπάρχουν στην αναφορά του αρχιτέκτονα εκτός του ότι το νερό της βρύσης μπορούσε να τροφοδοτεί όχι 200 αλλά και 700 σπίτια και ότι είχε μια μόνο κάνουλα. Στη διαταγή ωστόσο, όπου περιλαμβάνεται ή σύνοψη της αναφοράς του αρχιτέκτονα, υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα στα οποία εντέλλονται να απαντήσουν οι καδήδες της Αγίας Μαύρας και του Άγγελόκαστρου. Δεν ξέρουμε τι απάντησαν αυτοί αλλά από τα ερωτήματα είναι για μας διαφωτιστικά. Τα ερωτήματα είναι γιατί ο αρχιτέκτονας δεν ανέφερε πόσο μεγάλη είναι η ροή του νερού τον Αύγουστο στις βρύσες του Κάστρου και γιατί κατασκευάστηκε βρύση έξω από το Κάστρο, ενώ η σουλτανική διαταγή δεν πρόβλεπε κάτι τέτοιο. Και στη συνέχεια δίνει εντολή στον καδή να κάνει προσωπική έρευνα και να συντάξει μια αναφορά, με την οποία να γνωστοποιεί στο Σουλτάνο πόσο νερό φτάνει μέσα στο Κάστρο, πόσοι κρουνοί δίνουν νερό τον Αύγουστο, πόσα σπίτια (hane) υπάρχουν μέσα στο Κάστρο, πόση ποσότητα νερού και πόσοι κρουνοί πρέπει να υπάρχουν, πόσο χρειάζεται στις «συνοικίες (mahalla) των φτωχών (fukara)» και των αδύναμων του προαναφερόμενου προαστίου και σε ποιες θέσεις είναι δυνατόν να γίνουν βρύσες7.
Για να συνοψίσουμε: Το υδραγωγείο κατασκευάστηκε το 1564 στα χρόνια τού Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Κατασκευαστής του ήταν κάποιος Κώστας, χαμένος μέσα στο πλήθος των ανωνύμων τεχνιτών του ιστ΄ αιώνα, που δεν άφησε το όνομά του σε μιαν επιγραφή, όπως έκαναν άλλοι τεχνίτες. Αντί το όνομα του μάστορα η τοπική παράδοση προτίμησε το όνομα του Βαγιαζήτ.
_________________________
Σημείωση 1: Η δημοσίευση αυτή αποτελεί σύνοψη ευρύτερης μελέτης μου επί του θέματος.
Σημείωση 2: Ανεκτίμητη υπήρξε η βοήθεια του φίλου Νίκου Βαγενά, χωρίς τη συνδρομή του οποίου το κείμενο αυτό θα ήταν πολύ φτωχότερο και πολλά σημεία του θα έμεναν σκοτεινά: Αυτός σχεδίασε, ύστερα από προσεκτική παρατήρηση και μελέτη των παλιότερων πηγών, τα πολύ κατατοπιστικά σχέδια του υδραγωγείου. Αυτός παρατήρησε πράγματα που μόνο έμπειρο μάτι παρατηρεί και μου πρόσφερε έτοιμη την ερμηνεία ορισμένων τεχνικών ζητημάτων, που προκύπτουν από την παρατήρηση αυτή και την οποία η δική μου κατάρτιση δεν μπορούσε να συλλάβει. Πρώτος εγώ και ύστερα οι φιλίστορες αναγνώστες του οφείλουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας.
_________________________________________________________________________
1 Για τα σχετικά με την κατασκευή και την αρχική μορφή του έργου μπορεί κανείς να ανατρέξει στα εξής δημοσιεύματα: α) Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α΄, Αθήνα, 22005, σ. 465-471 και β) Σπύρος Ασδραχάς, «Το υδραγωγείο της Αγίας Μαύρας», Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2003, σ. 301-312.
2 Την εποχή εκείνη η τότε Λευκάδα διέθετε τέσσερις συνοικισμούς-«κώμες»: Την κυρίως πόλη, που βρισκόταν μέσα στο Κάστρο, το δυτικό προάστιό της τη «Χώρα», το ανατολικό προάστιό της την «Άλλη Μεριά» (εκεί που σήμερα ονομάζομε το «Κτήμα του Αυγερινού») και την «Αμαξική» στη θέση της σημερινής πόλης. Βλ. Ευτυχία Λιάτα «Η τετρακωμία της Αγίας Μαύρας. Σχόλιο σ’ ένα σχέδιο του 1684», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ΄, Αθήνα 2004, σ.13-34.
3 Ροντογιάννης, ό.π. σ. 467 και Ασδραχάς, ό.π. σ.309.
4Ασδραχάς, ό.π., σ. 415.
5Προφανώς, το γεγονός ότι διατάχθηκε να γίνει έλεγχος μετά την αποπεράτωση του υδραγωγείου, όχι ως προς τις δαπάνες αλλά, όπως θα φανεί παρακάτω, στην έκθεση του Πίνι (Β΄ Μέρος του παρόντος), ως προς την τήρηση των προδιαγραφών του, είναι πιθανό να έδωσε το έναυσμα για τη γένεση του μυθεύματος σχετικά με τον αποκεφαλισμό του κατασκευαστή του.
6 Το κείμενο της αναφοράς μεταφρασμένο στα ελληνικά στο: Ασδραχάς, ό.π., σ. 303.
7 Τα ερωτήματα και η εντολή της σουλτανικής διαταγής μεταφρασμένα στα ελληνικά στο: Ασδραχάς,ό.π., σ. 305-306.

ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
[B΄ΜΕΡΟΣ]
Του Δημήτρη Σπ. Τσερέ
φιλολόγου
Α. Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
Την αρχαιότερη περιγραφή την οφείλουμε στον φλωρεντινό γιατρό και λόγιο Αλέξανδρο Πίνι, ο οποίος υπηρέτησε ως γιατρός κατά τον πόλεμο των ετών 1684-1699 στο βενετικό στόλο που διεξήγαγε πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Πελοπόννησο. Καλός γνώστης τής Μεσογείου, άφησε μία ενδιαφέρουσα περιγραφή τής Πελοποννήσου (1703). Ανάμεσα στα μέρη που γνωρίζει και μελετά ως αυτόπτης συγκαταλέγεται και η Λευκάδα, για την οποία έγραψε από την Κορώνη με χρονολογία 15 Νοεμβρίου 1685 μία εκτεταμένη επιστολή ως απάντηση στα ερωτήματα που του έθετε ο φίλος του Jacobo Grandi (1646-1691), βενετός γιατρός και λόγιος με ποικίλα ενδιαφέροντα, ο οποίος την 20 Απριλίου 1685 έγραψε από τη Βενετία στον Πίνι μία επιστολιμαία διατριβή, η οποία δείχνει τη μεγάλη ευρυμάθεια και αρχαιογνωσία του και στην οποία συγκεντρώνει ό,τι του ήταν γνωστό από τις αρχαίες πηγές αλλά και από τη βιβλιογραφία για πολλούς ελληνικούς τόπους και ζητά από το φίλο του τον Πίνι περαιτέρω πληροφορίες που θα προκύπτανε από άμεση παρατήρηση.
1
Η περιοχή του Κάστρου και της Αμαξικής την εποχή της Τουρκοκρατίας2 (από τη συλλογή των Σπύρου και Μαίρης Σταύρου).
Την επιστολή του και την απάντηση του Πίνι τύπωσε ό Γκράντι, μαζί με άλλα κείμενα, στη Βενετία το 1686 σε βιβλίο1. Σε ένα σημείο του βιβλίου αυτού ο Γκράντι ρωτάει τον Πίνι τα εξής:
«Τώρα λένε ότι υπάρχει ένα υδραγωγείο μήκους ενός μιλίου που χρησιμεύει και ως γέφυρα στους πεζούς, μολονότι το πλάτος της είναι μόνο τρία πόδια και δεν έχει κανένα παραπέτο. Να με πληροφορήσει ή Εξοχότητα σας για τη δομή, το μέγεθος, το υλικό και τον αριθμό των αψίδων αυτού τού Υδραγωγείου• πόση είναι ή ροή τού νερού αν υπάρχουν αεραγωγοί (fori) ή οπαία (spiragli) για το νερό, όπως σ’ εκείνα της Ρώμης, και αν υπάρχει ανάμνηση ή καμιά ελληνική λατινική επιγραφή για το ποιος και σε ποια εποχή την κατασκεύασε• να μου προμηθεύσει επίσης ένα ακριβές σχέδιο της πόλης της Αγίας Μαύρας και όλου τού νησιού και των γειτονικών μερών» (Τις πληροφορίες αυτές ο Γκράντι τις αντλεί προφανώς από την περιήγηση του Jacop Spon Voyage d’ Italie, de Grece e du Levant, fait aux annes 1675 et 1676, που εκδόθηκε στη Λυόν το 1678).
2
Η Αγία Μαύρα (μέσα στο Φρούριο), η Αμαξική, η Χώρα, η Άλλη Μεριά και το Υδραγωγείο το 16843 
Απαντώντας ο Πίνι στα ερωτήματα του Γκράντι δίνει μια λιτή, αλλά από τις ακριβέστερες περιγραφές του υδραγωγείου, που είναι η ακόλουθη:
«Για να ικανοποιήσω εν μέρει τις ερωτήσεις σας για τους τόπους της Αγίας Λαύρας, σας στέλνω ένα σχέδιο, στο οποίο μπορείτε να ιδείτε τον αριθμό των αψίδων της Γέφυρας και υδραγωγείου που είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τη συνήθεια και τον τρόπο των ρωμαϊκών και πισατικών και άλλων της Ιταλίας. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς τη στενότητα των αψίδων σε αναλογία με το ύψος, γιατί, εκτός από δυο πλατιές αψίδες απ’ όπου περνούν μικρές βάρκες, όλες οι άλλες είναι πολύ στενότερες από όσο χρειάζεται να περάσει ένα από εκείνα τα μικρά σκάφη που ετούτοι οι Έλληνες τα λένε μονόξυλα, γιατί αποτελούνται από ένα μονοκόμματο ξύλο. Οι εξαεριστήρες (fogatoi) και τα στόμια (bottini), όπως τα ονομάζει ή Αφεντιά σας αεραγωγοί (fori) και οπαία (spiragli), έχουν τοποθετηθεί το ένα με το άλλο ορισμένα βήματα κατά τον τρόπο των οχετών στην Ιταλία και υψώνονται πάνω από το επίπεδο τού νερού σαν μικροί πυργίσκοι. Το υλικό είναι καλές αλλά απελέκητες πέτρες ενωμένες με δυνατό ασβέστη. Δεν διατηρούνται πουθενά επιγραφές ή αρχαία μνημόνια, [....]. Οι ίδιοι Έλληνες διηγούνται ότι ό Σουλτάνος Βαγιαζήτ έδωσε σε ένα τεχνίτη εκατό χιλιάδες τσεκίνια για την κατασκευή τού υδραγωγείου που καθώς επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη τριάντα χιλιάδες ως περίσσευμα από τη δαπάνη, ό Σουλτάνος τού έκοψε το κεφάλι γιατί δεν τα ξόδεψε εξ ολοκλήρου».
100
To Φρούριο, η λιμνοθάλασσα, η πόλη της Αγίας Μαύρας, η πεδιάδα της Αμαξικής, οι αλυκές και ο δίαυλος κατά τα τέλη του 18ου αι.4
Για να κατανοήσει ο σημερινός αναγνώστης τι σημαίνουν οι όροι fori και spiragli, και να αποκτήσει μια εύληπτη εικόνα τους, πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτά που γράψαμε στο Α΄ Μέρος του παρόντος (σχέδιο 3): Στο επάνω μέρος του υδραγωγού, που μετέφερε το νερό στο Κάστρο, κατά ορισμένα διαστήματα ανοιγόταν μια οπή: fori, λοιπόν, ήταν οι τρύπες αυτές. Πάνω σε κάθε οπή εφαρμοζόταν (χωρίς να αφήνει κανένα κενό) ένας αεραγωγός (θα λέγαμε κάτι σαν μικρή και λεπτή καμινάδα), ο οποίος στην κορυφή είχε ένα «καπάκι» (όπως ο σημερινές καμινάδες) για να μην πέφτουν διάφορα υλικά εντός του και καταλήγουν στον υδραγωγό: αυτοί οι αεραγωγοί ήταν τα spiragli. Το σύστημα αυτό των fori και spiragli εξασφάλιζε την ομαλή ροή του νερού εντός του υδραγωγού: ο αέρας, που εγκλωβιζόταν μέσα στον υδραγωγό και, φυσικά, εμπόδιζε την κυκλοφορία του νερού, μέσω των fori περνούσε στα spiragli, ανέβαινε στην κορυφή τους και αποβαλλόταν στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα των fori και spiragli ήταν εγκατεστημένο στη βόρεια πλευρά του υδραγωγείου, όπως μας το δείχνουν πολύ καθαρά οι παραπάνω εικόνες, οι οποίες μας δίνουν μια σαφή εικόνα συνολικά του υδραγωγείου.
Στην έκθεσή του ο Πίνι γράφει ότι επισυνάπτει ένα σχέδιο του υδραγωγείου, όπου μπορούσε να ιδεί κανείς τον αριθμό των αψίδων αλλά και τη διάταξη των αεραγωγών. Θα πρόκειται για ένα σχέδιο με υπόμνημα που, ατυχώς για μας, ο Γκράντι δεν το μετέφερε στο βιβλίο του.
Β. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ-ΣΕΙΣΜΟΙ
Παραθέτουμε τις μαρτυρίες που έχουμε για τις ζημιές που υπέστη το υδραγωγείο από τους σεισμούς και οι οποίες οδήγησαν τελικά στην καταστροφή του:
1. 1613, μηνί Οκτωβρίου 2, ημέρα ε΄και ώρα γ΄της ημέρας άρχισαν πάλι οι σεισμοί εις την Αγίαν μαύραν…και εκρημνίσθησαν και οι καμάρες εις την Αγίαν Μαύραν.
2. 1625 μηνί Ιουνίω 18, ώρα α΄ της ημέρας, ημέρα Σάββατο εγίνη μέγας σεισμός και κόπηκαν οι καμάρες όλες…και έκαμε να έλθει το νερό εις την χώραν έως τις 20 Σεπτεμβρίου.
3. 1630 μηνί Ιουνίω 22, δύο ώρες της ημέρας έγινε σεισμός μέγας και έπεσαν όλες οι καμάρες5.
4. Κατά την πολιορκία του 1684 ο Μοροζίνι, για να κόψει το νερό των πολιορκημένων, κατάστρεψε μέρος του υδραγωγείου6.
5. 1704 Νοεμβρίου 11, το βράδυ του Σαββάτου…. και εχάλασαν παντελώς οι καμάρες όλες και οι χαζονάδες (=οι σωλήνες του αγωγού)7.
6. Και μετά το 1704 μνημονεύονται σεισμοί, που επέφεραν βλάβες στο υδραγωγείο, όπως ο σεισμός του 1760. Αλλά τότε το υδραγωγείο δεν λειτουργούσε πιά, παρά μόνο ο επ’ αυτού δρόμος: Η πόλη είχε μεταφερθεί, οι δύο συνοικισμοί («Χώρα» και «Άλλη Μεριά») δεν υπήρχαν πια, στο Κάστρο έμεναν πια μόνο η φρουρά και ελάχιστοι κάτοικοι. Το νερό των πηγαδιών στο Κάστρο, κατά τον Ροντογιάννη, αρκούσε για τις ανάγκες τους. Ενετοί, Γάλλοι, Άγγλοι το εγκατέλειψαν στην τύχη του, γιατί, προφανώς, θεωρούσαν ματαιοπονία και πολυέξοδη τη συνεχή επιδιόρθωσή του από τους συνεχείς σεισμούς (1704, 1722, 1723, 1741, 1743, 1769, 1785)8.
7. «Το 1825 πολύ μέρος της πόλεως και μέρος ενός υδραγωγείου που διασχίζει τη λίμνη καταστράφηκε από ένα σεισμό»9. Φαίνεται ότι μετά την καταστροφή αυτή εγκαταλείφθηκε και ο δρόμος του υδραγωγείου, όπως προκύπτει από πληροφορία του γάλλου ιστορικού Jean-Alexander Buchon (1791-1846), που πέρασε από τη Λευκάδα το 184110. Ήδη σε σχέδιο του J.P. Kennedy του 1820 αποτυπώνεται ο νέος δρόμος Λευκάδας-Κάστρου, στη θέση του σημερινού αλλά πολύ στενότερος. Ο δρόμος αυτός από τότε βέβαια έχει υποστεί αλλεπάλληλες διαπλατύνσεις.
8. Οι πέτρες από το κατάστρωμα του παλιού δρόμου του οθωμανικού υδραγωγείου ίσως χρησιμοποιήθηκαν γύρω στα 1900 στην ξερολιθιά που χώριζε τη Laguna από την πλατιά βόρεια τάφρο, που εκτεινόταν από τον Πόντε ως τις Φυλακές Λευκάδας11. Αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα και η αιτία που από τότε το υδραγωγείο και ο επ’ αυτού δρόμος βρέθηκαν στην κατάσταση που βλέπουμε εμείς σήμερα. Και για να μην μπερδεύονται οι νεότεροι ως προς τη μορφή του τοπίου: Σήμερα, η ξερολιθιά έχει αντικατασταθεί από τον τσιμεντοστρωμένο δρομίσκο, που αρχίζει από την τοξωτή ξύλινη γέφυρα (στην βορειοανατολική αρχή της παραλιακής οδού Άγγελου Σικελιανού), μπροστά από το κέντρο «Κάρμα», η οποία κατασκευάστηκε επί δημαρχίας Παναγιώτη Σκληρού (1999-2002), ακολουθεί πορεία προς τα δυτικά και καταλήγει στο Πολιτιστικό Κέντρο Λευκάδας, όπου ενώνεται πάλι με την οδό Άγγελου Σικελιανού. Ο Πόντες είναι πλέον ένα τσιμεντένιο γεφύρι. Οι Φυλακές Λευκάδας έχουν κατεδαφιστεί κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, στη θέση τους έχει ανεγερθεί το Δικαστικό Μέγαρο και η λιμνοθάλασσα στα βορειανατολικά των φυλακών έχει μπαζωθεί και στη θέση της έχει ανεγερθεί κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’90 το Πολιτιστικό Κέντρο Λευκάδας.
________________________________________________________________________
1 Το βιβλίο, κατά τη συνήθεια της εποχής, φέρει τον ακόλουθο μακρόσυρτο τίτλο: Riosposta di Jacobo Grandi Medico Professore di Notomia in Venezia, e Academico della Crusca A una Lettera del Sig. Dottor Alessandro Pini Medico dell’ Illust: & Eccellentiss: Sig. Capitan delle Navi Alessandro Molino Sopra alcune richiste intorno S. Maura, e in Prevesa. In Venezia M.DC.L.XXXVI, Per Combi, e Lanou. Con Licenza de Superiori. Ασδραχάς, ό.π., σ. 308.
2 Πρόκειται για χαρακτικό που απεικονίζει την περιοχή του Κάστρου και της Αμαξικής την εποχή της Τουρκοκρατίας. Προέρχεται από τη συλλογή των Σπύρου και Μαίρης Σταύρου. Στο: Π. Γ. Ροντογιάννης, «Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος», ό.π., σ. 280. Ο Ροντογιάννης δεν το χρονολογεί.
3 Χαρακτικό που απεικονίζει την πολιορκία της Αγίας Μαύρας από τους Βενετούς το 1684. Στο: Με την Αρμάδα στο Μοριά 1684-1687Ανέκδοτο ημερολόγιο με σχέδια, Εισαγωγή-Επιμέλεια: Ευτυχία Δ. Λιάτα, Μεταγραφή κειμένου: Κ. Γ. Τσικνάκης, Κ.Ν.Ε./Ι.Ε.Ε., Ολκός 1998, σ. 55-56. (Το ίδιο στο: Ευτυχία Δ. Λιάτα, «Η “τετρακωμία” της Λευκάδας-Σχόλιο σ’ ένα σχέδιο του 1684», ΕΕΛΜ, τ. Θ΄(2003), Αθήνα 2004, σ. 30 με την παραπομπή: Βενετία, Querini Stampalia, CI, IV, Cod. XCIII, αριθ. 1347)
4 A. Paravia, S. Maura ed Amaxichi, Μουσείο Κορρέρ Βενετία. Στο: ΔΙΑΥΛΟΣ-ΔΙΩΡΥΞ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1688-1987, ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Λευκάδας, Λευκάδα 2008, σ. 11.
5 Οι υπ’ αριθ. 1-3 σημειώσεις ανήκουν στον ιερέα Ν. Ζαμπέλη. Δημοσιεύτηκαν στο: Ι. Σταματέλος, «Οι δέκα τρεις μνημονευόμεναι καταστροφαί Λευκάδος από το 1612 μέχρι το 1869», Εφημερίς των Φιλομαθών, 18, αριθ. 726 [24.01.1870], σ.1985-1987. Τώρα μπορεί να τις βρει κανείς στα: Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α΄, ό.π., σ. 479-480 και Πάνου Γ. Ροντογιάννη, «Σεισμολόγιο Λευκάδος (1469-1971)», Εταιρεία Μελέτης Λευκαδικών Μελετών, τ. Η΄, Αθήνα 1995, σ. 158-205.
6 Κωνστ. Γ.Μαχαιράς, Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας 1684-1797, Αθήνα 1951, [φωτοανατύπωση με τη στήριξη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, και βιο-εργογραφία του έργου από τον Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη (1882-1967), Πορεία, Αθήνα 2008] σ. 25.
7 Ενθύμηση από το ληξιαρχικό βιβλίο βαπτίσεων, γάμων και αποβιώσεων της εν τη πόλει Εκκλησίας Αγίου Νικολάου 1700-1801, Αρχεία Νομού Λευκάδας. Τώρα στο: Πάνου Γ. Ροντογιάννη, «Σεισμολόγιο Λευκάδος…», ό.π., σ. 158.
8 Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α΄, ό.π., σ.469-471.
9 Astend, The Ionian Island, London 1863, σ. 144). Η πληροφορία στο: Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α΄, ό.π., σ.471.
10 Σπύρος Ασδραχά, «Ο Αλέξανδρος Μπυσών επισκέπτεται τη Λευκάδα», Πατριδογραφήματαό.π., σ. 337-344.
11 Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α΄, ό.π., σ.471

Του Δημήτρη Σπ. Τσερέ

Το Αμπαλί: ένα παραδοσιακό παιχνίδι της Λευκάδας που χάθηκε

Του Ηλία Π. Γεωργάκη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη, 26 Απριλίου 2011 7:59:41 μμ
Μονόποδα τραπεζάκια πασσαλωμένα στη γή, μακρόστενοι ξύλινοι πάγκοι, ενα
μεγάλο, πηγάδι με γάργαρο νερό, γέρικες ελιές και αιωνόβια πλατάνια μαζί με
ενα μακρόστενο μικρο γήπεδο δίπλα σε ενα γραφικό καφενεδάκι. Το σκηνικό
παραπέμπει σε πίνακα ζωγραφικής. Ήταν το καφενείο του ΄Πάλλα', στη Νεάπολη,
δίπλα στο γήπεδο. Το εξοχικό καφενείο είχε ζωή περισσότερο απο 1ΟΟ
χρόνια -προτού κλείσει -και το όνομα του μαζί με την τοποθεσία το πήρε απο
τον ιδιοκτήτη του(' στου Πάλλα''). Αργότερα πέρασε στον μπάρμπα Αλέκο με τα
μουστάκια και μετά στους αδελφούς Σταματέλου(το Θόδωρο και το Βαγγέλη) και
το κράτησαν αργοτερα ο Μήτσος, ο Γρηγόρης και ο Θανάσης Μαλακάσης.

Εδώ ήταν παλιά ένας όμορφος περίπατος. Οι μερακλήδες μπρανέλλοι(σσ οι
κάτοικοι της πολης) έπαιζαν τ΄αμπαλι(ενα παιγνίδι με ξύλινες μπάλες)
πίνοντας τη σουμάδα τους (σσ ένας πυκνόρρευστος χυμός από πικραμύγδαλο και
ζάχαρη που αραιώνεται σε νερό και συνοδεύεται με παξιμάδια). Εδώ οι θαμώνες
παρακολουθούσαν τους παίκτες και μάλιστα έβαζαν και στοιχήματα μέσα σε ενα
φοβερό σκηνικό με ντόρο, καλαμπούρια, γκριμάτσες και πειράγματα. ''Ω ψ'χη μ΄
σμπούκιο'', φώναζε ο Μπρούμ΄ς. Ήταν όλοι εκεί. ο Γιάννης ο Κάλιας, ο Αλέκος
Μπουρσινός, ο ανεπανάληπτος Σπύρος Ανυφαντής(Μπρούμης), ο Γαγάς, ο Τασος
Βαγενάς, ο Χρηστος Τετράδης, ο Κώστας Ματαράγκας, ο Τασος Δρακόπουλος, ο
Πάνος Καραβίας-Κοντοπίθιας, ο Φάνης Ανυφαντής(Μπρούμης), ο Νικος Σάντας, ο
Νικος Κατωχιανός-Σφυρής, ο Μεμάς Τζεφρώνης-Αλογος, ο Βασίλης Κάλλιας, ο
Φανούρης Μήτσουρας και τόσοι άλλοι.

Τ΄αμπαλι, λοιπόν, ήταν ενα παιχνίδι στο οποίο το μυστικό βρίσκεται στις
ξύλινες, ειδικές, μπάλες. Σε κάποια παραλλαγή του το ίδιο παιχνίδι μπορεί
κάποιοι να το έχετε δει στη Γαλλία ή την Ιταλία. Τ' αμπαλί στη χώρα μας
κρατούσε από τα χρόνια της ενετοκρατίας. Η μπάλλα στο «αμπαλί» είναι
κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο για να αντέχει στα χτυπήματα. Το καλύτερο
ξύλο είναι το ξύλο μεγάλου χοντρού πουρναριού, που το αφήνουν να ξεραθεί για
πολλούς μήνες και μετά το «μουλιάζουν» στη θάλασσα για να σφίξει και να
«δέσει» καλύτερα.

Ο τόρνος τελειοποιεί την μπάλα που, ύστερα από κάθε αγώνα,
μπαίνει στο νερό για να μείνει σφιχτή και βαριά. Οι μπάλες για τ' αμπαλί δεν
είναι ολοστρόγγυλες. Έχουν «τιμόνι». Δηλαδή έχουν ένα ελαφρώς ελλειπτικό
σχήμα και σε ένα σημείο μια υποψία «μύτης» που την λένε τιμόνι, γιατί αυτό
καθορίζει την τροχιά της μπάλας. Το παίξιμο στο αμπαλί είναι απλό: Οι
παίκτες δημιουργούν δύο ομάδες. Στέκονται στην μια άκρη του γηπέδου και
ρίχνουν προς την άλλη το μπαλάκι, το οποίο το λένε τ' αμπαλί. Με τις
μεγάλες, ξύλινες μπάλες, προσπαθούν να πάνε όσο πιο κοντά στο αμπαλί. Κάθε
φορά που η ομάδα πλησίαζε τ' αμπαλί περισσότερο από την αντίπαλη, έπαιρνε
έναν πόντο και συνέχιζε η άλλη μέχρι να λήξει η παρτίδα στους 11 πόντους.
Αλλά οι παίκτες δεν προσπαθούν απλά να πλησιάσουν τ' αμπαλί. Μπορούν να το
χτυπήσουν, να το σπρώξουν, να το απομακρύνουν από την άλλη
ομάδα(΄σμπούκιο').

Ή ακόμη να το χτυπήσουν και να απομακρύνουν κάποια μπάλα
της. Το γήπεδο του παιγνιδιού ήταν ενα παραλληλοεπιπεδος χωρος, 30 μέτρα
μήκος και 15 περίπου φάρδος, σκαμμένος μέχρι 20 εκατοστά κατω απο την
επιφάνεια που εδάφους, με το χείλος της περιφέρειας του ομαλά 'φινιρισμένο'
προς το κέντρο της πίστας, που ήταν στρωμένη απο πατικωμένο αργιλόχωμα.
Φυσικά όλοι ξέρουμε οτι το γηπεδάκι και το καφενείο σήμερα δεν υπάρχουν.

Παρά την προσπάθεια που έγινε τη δεκαετία του 1980 για να ξαναζωντανέψει
αυτη η όμορφη περιοχή και να αναβιώσει το παιγνίδι, αυτοί που δήθεν
'΄κοπτονται'΄για τη Λευκάδα αγνόησαν προκλητικά τις 4000 υπογραφές(για τις
οποίες βοήθησα κι εγώ να μαζευτούν μαζί με άλλους Λευκαδίτες). Σκεφθείτε τι
θα γινονταν σημερα απο τους τουρίστες αν λειτουργήσε ο ''Πάλλας''..

Τέλος να θυμισω οτι απο το 1998 ο πρωην δήμαρχος Ηλιούπολης (Λευκαδιτης)
Θόδωρος Γεωργάκης αναβιωσε το παιγνιδι με την κατασκευή γηπέδου εξω απο τα
γραφεια του συλλογου Λευκαδιων Ηλιούπολης( υστερα από πολλα χρόνια στις
5/4/1998 το παραδοσιακό, παιχνίδι, τ' αμπαλί, ξαναζωντάνεψε στην
Ηλιουπολη-με τους ίδιους παίκτες, τον Σπύρο Βαγενά και τον Χρήστο Τετράδη-
που ηρθαν ειδικά απο τη Λευκάδα για αυτη την εκδηλωση ).

http://www.meganisitimes.gr/