Πορτραίτα του τόπου μας ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ    ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Αρχιτέκτων


Μελετήτρια Δημοσίων Έργων. (Χωροταξικές-Ρυθμιστικές Μελέτες),και   (Πολεοδομικές-Ρυμοτομικές  Μελέτες)
   
      Σπουδές:           Τεχνικό Πανεπιστήμιο Karlsruhe Γερμανίας. Σχολή Ἀρχιτεκτό­νων Μηχανικῶν.

Ἐπαγγελματική

      Δραστηριότητα:

Γραφεῖο Μελετῶν ἀπό τό 1970.
Ἀπό τό 1979 ,Μελετήτρια Δημοσίων Εργων.
     Τά ἀντικείμενα τῶν μελετῶν μου ὑπῆρξαν γενικά κτιριολογικά θέματα, ἀναπλάσεις      παραδο-
     σιακῶν κτιρίων, ἰδίως δέ ἀντικείμενα χωροταξίας, πολεοδομίας καί ἀναπτυξιακῶν μελετῶν καί
     μελετῶν διαχειρίσεως περιβάλ­λοντος.
   
    Διδακτική δραστηριότητα:
 •  Μέση Τεχνική Σχολή Σχεδιαστών΅διδασκαλία Οικοδομικού Σχεδίου
 •   Ἐπιδοτούμενο Σεμινάριο ἀπό τήν ΕΟΚ μέ θέμα συντήρηση κτιρίων:  
 • Διδασκαλία σε ΑΤΕΙ  ΠΑΤΡΩΝ. Σχολή Αρχιτεκτονικής. Μαθήματα :  α) Ιστορία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, β) Ανάπλαση παραδοσιακών Κέντρων (Θεωρία συνόλων).  Διδακτικό έτος 2002-2003

     Λοιπά
    Εκτός της δραστηριότητας ως μελετήτριας Δημοσίων Έργων έχω ασχοληθεί  ιδιαίτερα με
    θέματα πολιτισμού:
 • Μελέτη για την «Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου των Πατρών»,
 • Μελέτη για την «Οργάνωση των χώρων πολιτιστικής υποδομής» του Δήμου Πατρέων
 • Ο «Φάκελλος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το  2006», κατ’ ανάθεσιν του Δήμου Πατρέων.
·         Υπεύθυνη για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φορέα «Πολιτιστικές Διαδρομές», με συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών.(2005 μέχρι σήμερα).
·         Υπεύθυνη παραγωγής Video με θέμα «Η ζωγραφική και η γλυπτική στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα» για την διοργάνωση European Week of Regions and Cities, Brussels, 10 –13 October 2005
·          Υπεύθυνη διοργανώσεως Διεθνούς αρχαιολογικού Συνεδρίου προς  τιμήν του  Wilhelm Dörpfeld  από 6-11 Αυγούστου  2006 στην Λευκάδα και επιμελήτρια της εκδόσεως των πρακτικών του Συνεδρίου.Συνεπιμελήτρια του αυτοβιογραφικού έργου του W.Dörpfeld, Daten meines Lebens,  που εκδόθηκε από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκαδίων σε δύο γλώσσες (Γερμανικά -Ελληνικά).
·         Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου «Μοναστήρια της Λευκάδας» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκαδίων  Αύγουστος 2007 καί επιμελήτρια της έκδόσεως πού ολοκληρώνεται τώρα.
·         Μέλος της  Επιτροπής Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
·          Συμμετοχή στο πρόγραμμα   INTERREG IIIB  ARCHIMED « HuReDePIS


·         Human Resources and Development Planning on both side sides of Ionian Sea» και μελος τη οργανωτικής επιτροπής  του ομόνυμου διεθνούς συνεδρίου καί συνεπιμελήτρια της εκδόσεως των πρακτικών.  Υπεύθυνη του διεθνούς συνεδρίου με θέμα την Αρχαία Νήρικο που διοργανώθηκε το 2010 στα πλαίσια των Γιορτών Λόγου καί Τέχνης, από το Πνευμτικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδίων
·   Συμμετοχή σε 20 και πλέον συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις με θέματα Αρχιτεκτονικά,   Πολεοδομικά, Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, Πολιτιστικά και Περιβάλλοντος. Ειδικότερα με θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και την πολιτισμική φυσιογνωμία της Πάτρας.
·         Εκδόσεις στον τομέα της αρχιτεκτονικής  σε σχέση με την Πάτρα καί την Λευκάδα.       
·         Άρθρα σε εφημερίδες και  επιστημονικά περιοδικά και στον τύπο, από το 1975 μέχρι σήμερα.
Συνέδρια-Ἡμερίδες

 • «Πολεοδομικά - ἀνθρωπιστικά προβλήματα τοῦ τουρισμοῦ». Συνέδριο περί τουρισμοῦ, Λευκάδα 1975.
 • «Διερεύνηση τῆς δομῆς καί μορφολογίας τῆς Χώρας (Λευκάδας), Ἐπιδράσεις ἀπό τήν Δύση», Β΄ Συνέδριο Ἑπτανησιακοῦ Πολιτισμοῦ (Λευκάδα, Σεπτέμβριος 1984).
 • «Η σχέση τοῦ ἀστικοῦ χώρου καί τό φυσικό περιβάλλον». Συνάντηση ΣΑΔΑΣ, Ζάκυνθος 1988.
 • «Πολεοδομικά μοντέλλα καί κοινωνικά συστήματα. Μιά διαχρονική ἐπισκόπηση» καί «Παρουσίαση - Ἀνάλυση μελετῶν ΕΠΑ Νομοῦ Ἀχαΐας. Γ.Π.Σ. καί Π.Μ.Ε.Α». Σεμινάριο γιά Ἀστικό Σχεδιασμό. Πάτρα 1991
 • «ΕΠΑΕ ἤ ἡ ἀποτυχία τῆς σύγχρονης ἀρχιτεκτονικῆς». Πάτρα 1992.
 • «Ἡ πόλις τῶν Πατρῶν κατά τήν ὕστερη Βυζαντινή περίοδο», Ε΄ Συμπόσιο Ἱστορίας καί Τέχνης στήν Μονεμβασιά (Ἰούλιος 1992).
 • «Πρωταρχικά πολεοδομικά σημεῖα ἀναφορᾶς τῶν Πατρῶν: Κύτταρα διαχρονικά τῆς ἐξελίξεώς της». Διεθνής Συνάντηση: Ἡ Πάτρα στόν 21ο αἰῶνα. Ρίο, 1994.
 • «Πάτρα: Τό Πολεοδομικό Σχέδιο τῆς Πόλεως»ΠΟΛΥΕΔΡΟ, Πάτρα 1994
 • «Μνημεῖα τῆς Λευκάδας» Ἡμερίδα Συλλόγου Λευκαδίων Π ατρῶν, Πάτρα 1995
      «Ἡ διάσωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς οἰκοδομικῆς παραδόσεως στήν Λευκάδα».
       ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος 1997.
 •  «Ἡ ναοδομία στήν πόλη τῆς Λευκάδας καί ἡ ξυλογλυπτική τῶν ναῶν». Συνέδριο Ἑταιρείας Λευκαδικῶν Μελετῶν: Λευκάδα, 1998.
 • «Ἡ Χωροταξική σημασία τῆς Λευκάδας μέσα ἀπό τήν Ἀρχαιολογική διάστασή της.»
       Ἑβδομάδα Γραμμάτων καί Τεχνῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.Πάτρα 1998.
 • «Ὁ Σταμάτης Βούλγαρης καί ἡ ἀνάπτυξη τῶν Πατρῶν στά νεώτερα χρόνια», Μουσεῖο Λαϊκῆς Τέχνης,Πάτρα 1998
 • «Ἀμαξική: Μία συγκριτική πολεοδομική θεώρηση». Συνέδριο Ἑταιρείας Λευκαδικῶν Μελετῶν, Λευκάδα 1999.
 • «Παράδοση καί Πολεοδομία». Σύλλογος Ἀρχιτεκτόνων Πατρῶν - ΤΕΕ Δυτ. Ἑλλάδας. Προσυνεδριακή ἡμερίδα ΣΑΔΑΣ, Ὀκτώβριος 1999.
 • «Πληρώνουμε τά λάθη μας», Ἐφημερ.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Πάτρα 2000
 • «Φάκελλος Ἱστορικοῦ Κέντρου Πατρῶν». Ἡμερίδα Δήμου Πατρέων. Θέμα: Ἱστορικό Κέντρο Πατρῶν. Πάτρα 2000
 • «Ποδήλατο, μιά ἄλλη ὄψη ζωῆς»Ἡμερίδα Δήμου Πατρέων, Πάτρα 2000
 • «Ἡ ἐνσωμάτωση τῶν προσφυγικῶν συνοικισμῶν στό Πολεοδομικό Συγκρό­τημα τῶν Πατρῶν (1928-1932. Συνέδριο ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥ­ΜΑΤΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" καί ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟ­ΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑ­ΝΙΚΩΝ. Χανιά 24-27 Ὀκτωβρίου 2002.
 • «Τό ὑδάτινο Στοιχεῖο σάν παράμετρος στήν διαμόρφωση τῶν Πόλεων»Σύλλογος Ἀρχιτεκτόνων Πάτρας-ΤΕΕ-Τμ. Δυτικῆς Ἑλλάδας. Πάτρα 2002
 • «Θέματα Πολιτιστικῆς ὑποδομῆς ἐν ὄψει τῆς Πολιτιστικῆς Πρωτεύουσας τοῦ 2006»,Διακίδειος Σχολή Λαοῦ, Πάτρα2002
 • «Ἰδιαιτερότητες τῆς λευκαδίτικης δομικῆς παραδόσεως σέ  σχέση μέ τήν ἀντιμετώ-πιση των σεισμῶν». Ἡμερίδα Τοπικῆς Ἕνωσης Δήμων καί Κοινοτήτων Νομοῦ Λευκά-δας μέ θέμα: «Ὁ σεισμός τῆς Λευκάδας 14-8-2003 :Μελέτη-συμπεράσματα-προτάσεις». Λευκάδα Νοέμβριος 2003.
 • «Σχεδιαμός - Ἀπόκτηση - Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων στήν Πάτρα». Ἠμερίδα Συλλόγου Ἀρχιτεκτόνων μέ θέμα: «Σχέδιο πόλης Πάτρας, προστασία καί ἀνάκτηση τοῦ δημσίου χώρου πού χάνεταιἩμερίδα». Πάτρα Ἀπρίλιος 2004
 • «Καί πάλι γιά τήν Πολιστική Πρωτεύουσα»,Διακίδειος Σχολή Λαοῦ, Πάτρα 2004.
 • «Προστασία τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς Λευκάδας»
        16-17 Μαρτίου 2006. Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Λευκάδας.

         Θέμα: Άρχιτεκτονική παράδοση τῆς Λευκάδας καί Λαϊκισμός

·         «Οἱ ἀπαρχές τοῦ Σχεδίου Πόλεως Πατρῶν .Ἡμέρες Καποδίστρια»Εἰσήγηση στό Σεμινάριο Ἐπιμόρφωσης Ἐκπαιδευτικῶν,Πάτρα 2006
·       Ἡμερίδα στα πλαίσια τοῦ προγράμματος HuReDePIS, Πάτρα  2007.μέ θέμα:       «Διαπεριφερειακές Δράσεις γιά Πολιτισμό &  Τουρισμό»Εἰσήγηση: «Ἀμφίπλευρες Πολιτισμικές ἐπιδράσεις μεταξύ Δ. Ἑλλάδας, Ἰονίων Νήσων, Ἀπουλίας καί Σικελίας».
·       Διεθνές συνέδριο HuReDePIS. Είσήγηση: «Ἡ χωροταξία ὡς μέσον ἀρχαιογνωσίας.
     Ἡ περίπτωση τῆς Λευκάδας σε συσχετισμό μέ τήν ὁμηρική Ἰθάκη». Πάτρα 2007.
·       Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Λευκάδος:Συνέδριο :Τά   Μοναστήρια τῆς Λευκάδας»:      Θέμα:  Ἡ νέα εὐρωπαϊκή πολιτική γιά τόν Πολιτισμό: Δυνατότητες γιά τήν ἐφαρμο-γή της στήν  ἀναβίωση τῶν μοναστηριῶν μας. Λευκάδα 2007
·       Ἠμερίδα ΤΕΕ –ΔυτικῆςἙλλάδας:      Πάτρα 9/2008.             
              Μέ θέμα:  «Γ.Π.Σ. Πατρῶν 1986: Βασικοί ἄξονες Σχεδιασμοῦ - Βαθμός ὑλοποιήσεως 

 • Μέ Θέμα: Ὁπολεοδομικός σ χεδιασμός στην Πάτρα 1829- 1989
  Ἠμερίδα ΤΕΕ –ΔυτικῆςἙλλάδας:      Πάτρα 6/2011 


Ἐκδόσεις


  


    


     


·         "Μείωση εἰσφορῶν - μείωση ἐλλειμμάτων, μία μέθοδος σχεδιασμοῦ", Πάτρα, Ἰούνιος 1991.
·         "Ἐξέλιξη τοῦ Σχεδίου Πόλεως τῶν Πατρῶν 1829-1989", Ἀχαϊκές Ἐκδόσεις, Πάτρα, 1991.
·         "Διερεύνηση τῆς Δομῆς καί Μορφολογίας τοῦ Πολεοδο-μικοῦ Ἱστοῦ τῆς Χώρας (Λευκάδας)", Ἐκδόσεις Ἑταιρείας Λευκαδικῶν Μελετῶν, Πρακτικά Β΄Συνεδρίου 1984, ΑΘΗΝΑ 1991.
·         "Κωδικοποίηση τῶν Ἐπεκτάσεων καί Ἀναθεωρήσεων Σχεδίου Πόλεως τῶν Πατρῶν στά πλαίσια ΕΠΑ, 1983-1993", Ὀκτώβριος 1993.
·         "Λευκάδα, ἐρευνῶντας", Ἀχαϊκές Ἐκδόσεις, Ἰούνιος 1999.
·         "Η ναοδομία στήν πόλη τῆς Λευκάδας καί τά ξυλόγλυπτα τέμπλα", Ἐκδόσεις Ἑταιρείας Λευκαδικῶν Μελετῶν, Ἀθῆνα 2000.
·         «Ἀμαξική, Μιά Συγκριτική Πολεοδομική Θεώρηση», Ἐκδόσεις Ἑταιρείας Λευκαδικῶν Μελετῶν, Ἀθῆνα 2001.
·         Ἐπιμελήτρια ἐκδόσεως τόμου πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιά τόν W. Dörpfeld. Πάτρα 2008
·         Συνεπιμελήτρια ἐκδόσεως πρακτικὠν Διεθνοῦς συνεδρίου HuReDePIS.Πάτρα 2008.

Ἐπιμελήτρια τῆς δίγλωσσης(ἑλληνικά -Γερμανικά)  ἐκδόσεως τοῦ αὐτοβιογραφικοῦ ἔργου τοῦ W. Dörpfeld, Daten meines Lebens- Σταθμοί τῆς ζωῆς μου,  σέ συνεργσία μέ τον καθηγηρή  Klaus Goebel, Wuppertal.  Ἔκδοση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Λευκαδίων, Περί Τεχνῶν, Πάτρα, 2010


      Ἐπιμελήτρια  ἐκδόσεως τόμου πρακτικῶν τοῦ
       Συνεδρίου μέ θέμα Τά Μοναστήρια τῆς Λευκάδας.
       Ἔκδοση Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου
        Λ ευκαδίων.  Ἀθήνα 2011.

αρχείο

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ    ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

γισ το Σύλλογο  Λευκαδίων Πάτρας .