διαθήκη Σκένα μετά από 80 χρόνια ...στο συρτάρι του Δήμου...


Η διαθήκη Σκένα και η  εκκλησία της Θεοτόκου
Τσεχλιμπούς στηνΛευκάδα
Έπειτα από 80 χρόνια,
βγαίνει από τα συρτάρια του ΔήμουΛευκάδας μια διαθήκη
ξεχασμένη, με ένα αίτημα που
ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε.
Πρόκειται για τη διαθήκη του ευεργέτη Μιχαήλ Σκένα, η
οποία δημοσιεύτηκε το έτος 1934 και στην οποία αναγρά-
φεται η επιθυμία του για την ολοκλήρωση του ημιτελούς
Ιερού Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου Τσεχλιμπούς που
βρίσκεται δίπλα από τον Κοτσώβολο και η παραχώρηση
του στο Δήμο Λευκάδας. Για τον λόγο αυτό είχε αφήσει
τότε στον πρόεδρο της κοινότητας Λευκάδας το διόλου
ευκαταφρόνητο για την εποχή ποσό των 5.000 δρχ για την
ολοκλήρωση του ναού!
Όμως το 1997 ο Δήμος Λευκάδας έδωσε βεβαίωση στο
κτηματολόγιο στην οποία πιστοποιούσε ότι η εκκλησία
αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο της
Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Πρόσφατα ο νυν Δή-
μαρχος Λευκάδας  κ. Κώστας Αραβανής, με έγγρα-
φο του προς τον Αρχιεπίσκοπο της
Καθολικής Εκκλησίας, ανέφερε το λάθος που ηΔημοτική
Αρχή εντόπισε, ζητώντας παράλληλα την αποκατάσταση
του, ώστε να πραγματοποιηθεί έστω και με καθυστέρηση
ενός σχεδόν αιώνα η επιθυμία αυτή του ευεργέτη. Επίσης
στην ίδια διαθήκη αναφέρεται ότι οι εικόνες (παλιές και
κάποιες αργυρές), αφού περαιωθεί ο ναός, να τοποθετη-
θούν εκεί με το όνομα του δωρητή, ώστε ο ναός να εορ-
τάζει την 15ηΑυγούστου και οΔήμος με τα έσοδα που θα
αποκομίζει να μπορεί να τα διαθέτει προς όφελος ενδεχο-
μένως των ασθενών κοινωνικών ομάδων.
Στην εισήγηση επί του θέματος στο πρόσφατο Δημοτικό
Συμβούλιο Λευκάδας, οΔήμαρχος δήλωσε την επιθυμία
του να προχωρήσει η διαδικασία και να αποκατασταθεί ο
ναός το συντομότερο δυνατό.


Ρεπορτάζ-φώτο.: Ρούλα Γιαννουλάτου
Αναδημοσίευση απόΛΕΥΚΑΔΑΝΕWS