«ΤΑΟΛ» ΛΕΥΚΑΔΑΣ "' Ε.Α.Σ

Σκοπός της Ενωσης είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου
 των Αγροτικών Συν/σμών που είναι μέλη της.TAOΛ
Oίνοι Λευκάδας

http://www.keosoe.gr

Η Ε.Α.Σ.Λ ΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» ιδρύθηκε το 1915
 ως Ταμείο Αμύνης Οινοπαραγωγών Λευκάδας. 
Ακολούθησε τη κοινή πορεία του Συνεταιριστικού κινήματος
 στην Ελλάδα με τεράστια συμμετοχή στην τοπική κοινωνία
 όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ευρύτερο
 κοινωνικο-πολιτιστικό, με τις κάθε είδους δραστηριότητες
 και συμμετοχές της. 
Σήμερα λειτουργεί με βάση το Ν. 2810/2000, και μέλη της 
είναι 41 πρωτοβάθμιοι Συν/σμοί με 3.316 φυσικά μέλη.
Σκοπός της Ενωσης είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση 

του έργου των Αγροτικών Συν/σμών που είναι μέλη της. 
Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού της η Ενωση,
 σε συνεργασία με τις Κεντρικές Κλαδικές Συνεταιριστικές Ενώσεις,
 τους αρμόδιους κάθε φορά Συνεταιριστικούς Οργανισμούς
 και τις Υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ, 
αναπτύσσει συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Η περιοχή δράσης της Ενωσης συμπίπτει

 με την διοικητική περιφέρειά της, (διοικητική περιφέρεια
 του Νομού Λευκάδας και των κοινοτήτων
 Πλαγιάς και Περατιάς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας)
 εκτός των πωλήσεων προϊόντων μεταποίησης 
που γίνονται και σε πανελλήνιο επίπεδο.
Για πολλές δεκαετίες αποτελούσε το μοναδικό σημείο

 οικονομικής στήριξης των αγροτών, ιδιαίτερα των σταφυλοπαραγωγών
 για λογαριασμό των οποίων γίνεται η συγκέντρωση των σταφυλιών, 
ως και των ελαιοκαλλιεργητών. 
Στην Ενωση ο παραγωγός έβρισκε και συνεχίζει να βρίσκει 
οτιδήποτε απαραίτητο για τις βιοτικές και επαγγελματικές του ανάγκες.
Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια η διαφοροποίηση
 της διάρθρωσης του κοινωνικού ιστού σε συνδυασμό
με την διαφαινόμενη εγκατάλειψη τμήματος της γεωργικής
 παραγωγής, επιβάλλει τον επανακαθορισμό του ρόλου
της Ενωσης, ώστε να συνεχιστεί η παρέμβασή της και στις νέες συνθήκες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
Λειτουργεί από το 1949 και στεγάζεται 

σε ιδιόκτητο κτίριο στη θέση Κάστρο (είσοδος του νησιού) . 
Στο Οινοποιείο γίνεται η παραλαβή και οινοποίηση 
των σταφυλιών ως και η διάθεση χύμα και εμφιαλωμένου 
κρασιού για λογαριασμό των παραγωγών.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Λειτουργεί από το 1968 και στεγάζεται στο ισόγειο

 ιδιόκτητου κτιρίου της Ενωσης επί της οδού Γολέμη 5-7 στη Λευκάδα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝΛειτουργεί από το 1968, 

βρίσκεται επί της λεωφόρου Λευκάδας -Νυδριού και από αυτό
 διατίθενται λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα,
 κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία 
και πολλά άλλα είδη αγροτικής και ευρύτερης επαγγελματικής χρήσης.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παρέχονται από την Ενωση στα 

ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Γολέμη 5-7 στη Λευκάδα
 και αφορούν κυρίως:
 • Υλοποίηση του έργου ΟΣΔΕ για 3.000 περίπου δικαιούχους

 • Υλοποίηση του έργου «Επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών».

 • Ασφαλιστικές εργασίες ως αντιπρόσωπος 

 • της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

 • Λογιστική ενημέρωση των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών μελών μας.
Oίνοι Λευκάδας
 • Νέος Αγροτικός Συνεταιρισμός στη θέση της ΕΑΣ Λευκάδας «ΤΑΟΛ»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Με την υπ’ αρ. 136/6-7-2013 απόφαση της γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της Ε.Α.Σ.Λ. «ΤΑΟΛ» εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους νομίμους εκπροσώπους των συνεταιρισμών το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το οποίο η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» μετατρέπεται ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ (σύμφωνα με την υπ΄αρ. 134/17-3-2012 απόφαση της γεν. συνέλευσης αυτής), που συντελείται δια της συγχωνεύσεως των 22 πρωτοβάθμιων αγροτικών συν/σμών μελών της, ήτοι:
  1) Α.Σ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, 2) Α.Σ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, 3) Α.Σ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ, 4) Α.Σ ΔΡΑΓΑΝΟΥ, 5) Α.Σ ΔΡΥΜΩΝΑ, 6) Α.Σ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ, 7) Α.Σ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ, 8) Α.Σ ΚΑΒΑΛΛΟΥ, 9) Α.Σ ΚΑΡΥΑΣ, 10) Α.Σ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, 11) Α.Σ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, 12) Α.Σ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ, 13) Α.Σ ΝΙΚΟΛΗ, 14) Α.Σ ΠΕΡΑΤΙΑΣ, 15) Α.Σ ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ, 16) Α.Σ ΠΟΡΟΥ, 17) Α.Σ ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ, 18) Α.Σ ΣΥΒΡΟΥ, 19) Α/Β ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, 20) Α.Σ ΦΤΕΡΝΟΥ, 21) Α.Σ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ, 22) Α.Σ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, (άρθρο 19 παρ. 3 περιπτ. αα) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 και κ.ν 2190/1920 ). Οι αποφάσεις των παραπάνω συνεταιρισμών ελήφθησαν όλες από τις γενικές τους συνελεύσεις.
  Για όλους τους άνω Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
  Για την Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Λευκάδας «ΤΑΟΛ»
  Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»
  ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
  www.kolivas.de
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΓΟΛΕΜΗ 5-7 ΛΕΥΚΑΔΑ , ΛΕΥΚΑΔΑΣ
   
31100


  ΤΗΛ. 2645022713- 2645022, 2645022052
FAX: 
(+30) 2645025898
taol@otenet.gr