Τζων Μέυναρντ Κέυνς : Η μελέτη της οικονομικής

«Η μελέτη της οικονομικής δεν φαίνεται 
να προϋποθέτει
 κάποια ειδικά χαρίσματα
ασυνήθιστα υψηλού επιπέδου. Δεν είναι …
 ένα εύκολο αντικείμενο, σε σύγκριση 
με τους
ανώτερους κλάδους της φιλοσοφίας 
ή της καθαρής επιστήμης; 
Ένα εύκολο αντικείμενο,
στο οποίο όμως ελάχιστοι διαπρέπουν! 
Το παράδοξο αυτό εξηγείται, ίσως, από το
γεγονός ότι ο ικανός οικονομολόγος 
πρέπει να διαθέτει ένα σπάνιο συνδυασμό
χαρισμάτων. Πρέπει να είναι μαθηματικός,
 ιστορικός, πολιτικός, φιλόσοφος- σε κάποιο
βαθμό. Πρέπει να κατανοεί τα σύμβολα και
 να εκφράζεται με λέξεις. Πρέπει να στοχάζεται
το ειδικό με όρους γενικού, και να εξετάζει 
το αφηρημένο και το συγκεκριμένο με την ίδια
έξαρση της σκέψης. Πρέπει να μελετά το παρόν 
υπό το φως του παρελθόντος για τους
σκοπούς του μέλλοντος. Κανένας τομέας από 
τη φύση ή τους θεσμούς του ανθρώπου
δεν πρέπει να διαφεύγει τελείως της προσοχής του. 
Πρέπει να είναι ταυτόχρονα επίμονος
και ανυστερόβουλος απόμακρος και αδιάφθορος 
όπως ένας καλλιτέχνης, και την ίδια
στιγμή κοντά στην πραγματικότητα 
όπως ένας πολιτικός».
                                                                   

                                       

           Τζων Μέυναρντ Κέυνς