''Θέαλλος'' o σύλλογος Βλυχού και Γενιού Λευκάδος‏Posted: 28 May 2015 02:05 PM PDT
Ο ποδηλατόδρομος στην είσοδο του χωριού

ο ποδηλατόδρομος στη μεγάλη ευθεία κάτω από τη πλατεία

Το έργο δημιουργίας ποδηλατόδρομου στο χωριό μας που ενδείκνυται
 λόγω επιπεδότητας και ευρύτητας για κάτι τέτοιο είναι μια οικονομικά 
εφικτή λύση αφού απαιτεί μόνο διαγραμμίσεις και σημάνσεις ειδικές
 καθώς και χαρακτηρισμό με ειδική μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Βλέπουμε εδώ τα σχέδια της εικόνας που θα είχε μια τέτοια ρύθμιση 
στον υπάρχοντα δρόμο που έχει προβλεφθεί το θέμα αυτό.
Τα σχέδια του Βασίλη Σούνδια μας δίνουν την εικόνα μιας τέτοιας 
επέμβασης που πρέπει να συμπληρωθεί από χώρο αναψυχής των
 ποδηλατιστών και των μικρών παιδιών τους σε χώρο με ελεγχόμενο
 ποδηλατόδρομο αναψυχής παιδιών.Θα το δούμε σε επόμενη φάση.
μπορούμε να διοχετεύουμε τους ποδηλατιστές στο μέσα μέρος του 
χωριού ώστε να είναι ασφαλείς και να επισκέπτονται το παλιό 
χωριό με τα εξαιρετικά αξιοθέατα σπίτια του.
Ο μέσα δρόμος χρήζει υποβοήθησης με θέματα που ήδη φροντίζουμε
 σε συνεργασία  με τον πάρεδρο δηλαδή την επιδιόρθωση και λειτουργία
 του υπάρχοντος δικτύου  φωτισμού, αλλά και με σήμανση,
 όπως και άλλα που αποτελούν μόνα τους ειδικές παρεμβάσεις
 και θα εξηγήσουμε εν καιρώ όταν θα ετοιμαστούν πλήρως.

Ο ποδηλατόδρομος οφείλει να συμπληρωθεί με ένωση του 
με το Νυδρί αλλά και με το Γένι τη Δεσίμη και το Κατωχώρι. 
Αυτό όμως είναι έργο με μεγάλο κόστος και θα το δούμε τμηματικά.

Επίσης ο ποδηλατόδρομος πρέπει να συμπληρώνεται 
με πεζόδρομο αναψυχής ο οποίος είναι εφικτός στα 3/4 του χωριού μας 
που είναι πεζοδρομημένη παραλία ή στον εσωτερικό δρόμο του Βλυχού.
Το συμπλήρωμα του πεζόδρομου αποτελεί επίσης ειδικό έργο 
που υλοποιείται με εθελοντική εργασία και κάποια υλικά από 
το Δήμο.Θα τα πούμε αναλυτικότερα.

Ο ελεγχόμενος ποδηλατόδρομος μπορεί να είναι η πίστα 
μοντελιστών, και για πιο μεγάλα παιδιά η πεζοδρομημένη
 ευθεία της ξέρας και ο δρόμος της μέχρι σχεδόν κάτω από
τη διασταύρωση για τη Δεσίμη.

Τα θετικά του ποδηλατόδρομου είναι πως υποβοηθάει τον
 ντόπιο στη κυκλοφορία του αλλά και τον τουρίστα στην περιήγηση του.
Τα αρνητικά του είναι πως κλέβει χώρο από τους πεζούς
 περιηγητές ή από τα αυτοκίνητα.

Ευτυχώς στη περίπτωση του χωριού μας έχουμε χώρο να δώσουμε
ξέχωρα στους πεζούς χωρίς να κόψουμε κι από τα αυτοκίνητα.
Αυτό το οφείλουμε στους μελετητές του περιφερειακού 
παρακαμπτήριου δρόμου που έχει τη απαραίτητη πρόβλεψη.

Μένει να ολοκληρωθεί η μελέτη έγκρισης του έργου από
 το Δήμο και την τεχνική του υπηρεσία.