"Η Βαρκαρόλα Αγάπης" γέμισε με φως και μουσική τον Πατραϊκό (φωτο)