Μια Λευκαδίτισσα Ζωγραφίζει στην Πάτρα«….κι αυτό ’ναι πού μέ κάνει
τήν ὧρα τούτη νά σοῦ γράψω, φίλε,
νά σέ ρωτήσω: «Εἶστ’ ἕτοιμοι ἤ δέν εἶστε
νά τή δεχτεῖτε τέτοιαν Ἄνοιξη; ...»
Ἄγγελος Σικελιανός


Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Έχει τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσει
στήν
Ἐκθεση Ζωγραφικῆς τῆς
Ευαγγελίας Γουρζῆ
Φυλλωσιές
Ἐγκαίνια: Σάββατο 21 Μαρτίου
19.00 μ.μ.
Χῶρος ἐκδηλώσεως Αγορά Αργύρη
(21 Μαρτίου - 31 Μαρτίου 2015
Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα 262 21
Καθημερινά: 9.00-13.00 π.μ. και17.00 -21.00μ.μ
Σάββατο :9.00-14.00
Τηλ.: 2610 461740

Πρόγραμμα εκδηλώσεως
χαιρετισμός ἀπό τόν κ. Παναγιώτη Μελᾶ,
Ἀντιδήμαρχο τοῦ Δήμου Πατρέων.
αιρετισμός ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλό-
γου Λευκαδίων Πατρῶν κ. Ἰωάννη Σίδερη.
Αλέκα Ράπτη: Απαγγελία. Λίγοι στῖχοι
στήν ἡμέρα τῆς ποιήσεως, γιά τήν φύση.

Ὁ Σύλλογος προσπαθώντας νά διασώσει τίς πο-
λιτιστικές παραδόσεις τῆς γενέθλιας γῆς διοργα-
νώνει ἐκδηλώσεις Λαογραφικοῦ, Πνευματικοῦ
καί Καλλιτεχνικοῦ χαρακτήρα.
Στά πλαίσια τῆς παραδόσεως αὐτῆς διοργανώνει
σήμερα τήν ἔκθεση ζωγραφικῆς τῆς Εὐαγγελίας
Γουρζῆ, μέλος τοῦ Συλλόγου καί γνωστῆς καί
καταξιωμένης ζωγράφου τῆς Λευκάδας.

Ὁ Σύλλογος Λευκαδίων τῶν Πατρῶν ἱδρύθηκε
στήν Πάτρα τό 1926. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ
αἰῶνα οἱ Λευκάδιοι, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι
Ἕλληνες, ἀναζητοῦν μιά καλλίτερη ζωή ἔξω ἀπό
τήν πατρίδα, μιά καί οἱ δυνατότητες ζωῆς στό
νησί ἦταν τότε πολύ μικρές.
Ἕνας ἀπό τούς προορισμούς αὐτούς ἦταν καί ἡ
Πάτρα. Ἡ πρώτη ἐγκατάσταση ἦταν στήν περιο-
χή τῆς Παραλίας Πατρών ἐξ αἰτίας τῶν ἀγρο-
τικῶν τότε καλλιεργειῶν.
Σήμερα ἡ παροικία τῶν Λευκαδίων εἶναι πολυά-
ριθμη, τά δέ μέλη της δραστηριοποιούνται σε ὅ-
λους τούς τομείς τῆς ζωῆς τῆς πόλεως.

Ὁ Σύλλογος Λευκαδίων θέλει νά εὐχαριστήσει
θερμά τόν Δῆμο Πατρέων καί τόν ἀντιδήμαρχο κ.
Παναγιώτη Μελᾶ, γιά τήν καλωσύνη τους νά
διαθέσουν τήν Ἀγορά Ἀργύρη γιά τήν πραγματο-
ποίηση τῆς ἐκθέσεως

Ἡ Εὐαγγελία Γουρζῆ γεννήθηκε στήν Λευκάδα.
Δραστηριοποιείται στό χῶρο τῆς ζωγραφικῆς πά-
νω ἀπό 30 χρόνια. Ἔχει πάρει μέρος σέ πολλές
ὁμαδικές ἐκθέσεις μεταξύ αὐτῶν καί στήν Ἀθή-
να, τήν Λευκάδα, καί τήν Πάτρα. Ἀπό τό 1991
ἐκθέτει μόνον ἀτομικά. Ἔτσι ἀτομικές ἐκθέσεις
της διοργανώθηκαν στήν Αθήνα, Λευκάδα, Ἰω-
άννινα, Πρέβεζα, καί Πάτρα.
Παίρνει πάντα μέρος στίς ἐκθέσεις τοῦ ἱστορικοῦ
Σωματείου ΟΡΦΕΥΣ τῆς Λευκάδας στά πλαίσια
τῶν Γιορτῶν Λόγου καί Τέχνης πού διοργανώ-
νονται ἀπό τό 1955 στό νησί.

Πίνακές της βρίσκονται σέ πολλές ἰδιωτικές συλ-
λογές στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό.
Ἀσχολεῖται μέ τήν ὑδατογραφία καί τήν ἐλαιο-
γραφία. Τά περισσότερα θέματά της, ὅπως καί τό
σημερινό ἔχουν θέμα τήν φύση, τήν ὁποία προ-
σεγγίζει μέ ἰδιαίτερη εὐαισθησία προσπαθώντας
νά ἀποτυπώσει τό φῶς καί τήν σφίζουσα ζωή
πού ἀναδύεται ἀπό αὐτήν.
Ὅπως ἡ ἴδια παρατηρεῖ, ἐπιθυμεῖ οἱ πίνακές της
νά εἶναι ἕνα ἀνοιχτό παράθυρο στόν κόσμο.
Ἀναφορά στήν σημερινή ἔκθεση μέ ἀνάλυση τῆς
θεματικῆς της θα γίνει ἀπό ὁμάδα μελέτης Ἰα-
πώνων φιλολόγων, σέ συνδυσμό μέ τήν ζωή, τοῦ
γεννημένου στήν Λευκάδα, Λευκαδίου Χέρν, στό
Κυότο στήν Ἰαπωνία.

Μελά Μαριλένα
                                                     
Μια Λευκαδίτισσα στο Los Angeles,

ερευνήτρια στο USC Norris Comprehensive Cancer Center

(Νοσοκομείο έρευνας για τον Καρκίνο) υπό την επίβλεψη του

 Γενετιστή και Ογκολόγου, Δρ Stephen Gruber

Γεννήθηκε στη Λευκάδα όπου και τέλειωσε τις Γυμνασιακές της

 σπουδές .

 Κόρη του πολιτευόμενου κ Μελά πτυχιούχου

του Pratt instiute της Νέας Υόρκης

 με  μαστερ  Ηλεκτρολόγου  Μηχανολόγου

 απο το columbia university

 της Νεας Υορκης και της Ιατρού Μικροβιολόγου

 κ .Βαγενά Αγγελικής   
Ακολούθησε με σύνεση και ταχύ Ρυθμό
,τα βήματα της μόρφωσης
 όπως τα διδάχθηκε από τους γονείς  της.
Τελειωσε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
.Εκπόνησε Το πρώτο μεταπτυχιακό της
στην Ιατρική Σχολή
 του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο,
στη Μοριακή Βιολογία ,
σε συνεργασία με το ΙΤΕ/ΙΜΒΒ
(Ιδρυμα Μοριακής Βιολογίας-Βιοτεχνολογίας).
 Στη συνέχεια πήγε στο Λονδίνο όπου και εξειδικεύτηκε
στη Γενετική των Ανθρώπινων Νοσημάτων , παίρνοντας
ένα δεύτερο μάστερ από το πανεπιστήμιο
 University College London.
Για ένα χρόνο δούλεψε στο Μαιευτήριο Μητέρα στην
Αθήνα στον τομέα της προγεννητικής διάγνωσης
 για τυχόν χρωμοσωματικές ανωμαλίες στα έμβρυα.
 Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στο Los Angeles,
 όπου εργάζεται ως ερευνήτρια
στο USC Norris Comprehensive
 Cancer Center
 (Νοσοκομείο έρευνας για τον Καρκίνο)
υπό την επίβλεψη του Γενετιστή
και Ογκολόγου, Δρ Stephen Gruber.
Πραγματοποιούν γονιδιακό έλεγχο
σε διάφορους τύπους
 καρκίνου σε ασθενείς του κέντρου
και μελετούν τη γενετική
προδιάθεση υγιών ατόμων
 με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου
παρέχοντας τρόπους έγκαιρης
 διάγνωσης και ενδεχόμενης θεραπείας.
Επίσης το πως γενετικοι και περιβαλλοντικοί
παράγοντες
 επηρεάζουν την εμφάνιση (την αύξηση η μη)
του κινδύνου διαφόρων τύπου
καρκίνου στον πληθυσμό,
 χρησιμοποιώντας δείγματα
ασθενών παγκοσμίως.
Όχι μόνο από την Αμερική
αλλά κι από πολλές χώρες
 της Ευρώπης και της Ασίας
 Μαριλένα σε περιμένουμε και σε αγαπάμε !
καλή σου πρόοδο .